logo

Тест: Лице на правоъгълен триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от начертаните триъгълници е правоъгълен?
2
Правоъгълникът ABCD има страни a=5cm и b=3cm. Намерете лицето на правоъгълния \bigtriangleup ABD.
3
Намерете лицето на правоъгълен триъгълник с катети a=\frac125cmb=\frac83cm.
4
Вярно ли е, че триъгълниците на чертежа имат равни лица?
5
Намерете лицето на правоъгълен триъгълник с катети: a=8cm и b=50mm.
6
Свържете правилно формули и фигури.
7
Лицето на правоъгълен триъгълник с катет 5cm е 10cm^2. Намерете другия катет.
8
Как ще се измени лицето на правоъгълен триъгълник, ако увеличим единия катет 3 пъти?
9
Колко от оцветените триъгълници на чертежа имат лице 6 кв.ед. (квадратни единици)?
10
Правоъгълен триъгълник има лице 72cm^2 и катет 36mm. Дължината на другия катет е:
11
Намерете лицето на оцветената в синьо част от фигурата.
12
Намерете лицето на фигурата, съставена от два правоъгълни триъгълника.
13
Обиколката на кът за игра в детска градина има форма на правоъгълен триъгълник и е 48 метра. Хипотенузата на триъгълника е 4 пъти по-голяма от цифрата 5 в метри. Единият катет е с 4 метра по-малък от хипотенузата. Намерете площта на детския кът.
  • Упътване: Пресметнете дължината на хипотенузата и намерете втория катет.
14
В една градина засяли в триъгълни алеи различни цветя. Намерете лицето на алеята с форма на триъгълник (Δ DMC), в която посели червени рози, ако знаем, че т.М е среда на страната АВ в правоъгълник ABCD.
15
  Колко лева ще трябват, за да се настеле алея в парк със специална смес, чиято цена е 5 лв. за 1m^2?
  • Алеята е оцветена в червено на фигурата.  
  • Упътване: Лицето на алеята ще намерите като разлика от лицата на два правоъгълни триъгълника.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Лице на правоъгълен триъгълник". Ще можете да намирате лице на правоъгълен триъгълник по формула и да намирате катетите на триъгълник, зададен в квадратна мрежа. Ще се научите да изразявате лицето в различни мерни единици. Ще откриете верни или грешни твърдения. Ще се упражните да пресмятате лице на правоъгълен триъгълник по дадени комбинирани фигури.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (74)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се