logo

Тест: Налягане. Закон на Паскал

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от посочените свойства на телата са общи за течности и газове?
2
Физичната величина налягане е числено равна на силата на натиск, действаща на единица площ (p = \fracFS ).
3
Когато се упражни натиск върху твърдо тяло, създалото се налягане се предава само по посока на натиска.
4
Законът на Паскал гласи:
5
Единицата за налягане паскал е равна на:
6
Свойството на течностите и газовете да предават налягането във всички посоки еднакво е свързано с това, че:
7
Съд с бутало е пълен догоре с определено вещество. Буталото започва да слиза надолу. В кой от следните случаи НЕ е в сила законът на Паскал?
  • Съдът е пълен с:
8
Стъпваш върху кантар за контрол на теглото. В каква посока се предава налягането, което теглото упражнява върху платформата на кантара?
9
Пресметни налягането, създадено от тази сила на натиск.
10
При движение на яхта вятърът създава налягане 300 Pa върху платната с площ 40 m^2. Движещата сила, която действа перпендикулярно на платната на яхтата, е:
11
При работа силата на удара на чук върху наковалнята е F = 12 000 N, а налягането върху нея е p = 24 000 Pa. Колко е площта S на наковалнята?
12
В кой случай се упражнява по-голямо налягане - когато с една и съща сила забиваме дебел пирон или тънко кабърче, в една и съща дъска?
13
Подреди изразите така, че да се получи правилно твърдение.
14
Дървен шкаф със страни a = 1,5 m и b = 60 cm действа върху хоризонтален под със сила на натиск F = 900 N. Колко голямо налягане р създава шкафът върху пода? Запиши отговора само с число, като съобразиш посочената мерна единица.
15
Щангист с маса 75 kg повдига щанга 150 kg. Колко е налягането, което той оказва върху пода, ако площта на опората му е 0,025 m^2? При решаването на задачата приеми, че земното ускорение е g = 10 \fracms^2. Запиши отговора само с число, като съобразиш посочената мерна единица.

Описание на теста

Този тест по физика за 8. клас ще ти помогне да затвърдиш знанията си за общите свойства на течностите и газовете. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои са общите свойства на течностите и газовете? Как се предава създаденото налягане в тях? Какво гласи основният закон в хидростатиката - законът на Паскал? Къде виждаме приложенията на този закон около нас? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантираш отлични оценки в училище! Желаем ти приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се