Упражнение: Въглеводороди. Обобщение. Част 2. Преход


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Пробно контролно. Ненаситени въглеводороди и арени - част 3", с чиято помощ ще проверите знанията си върху изомерията, наименованията, химичните свойства и употребата на основни представители на алкени, алкини и арени. Уменията си да съставяте съкратени структурни и молекулни формули по дадени наименования, както и рационални формули на изомери, да ги наименувате и определяте вида изомерия, всичко това ще тествате в нашето упражнение. Тестът ще ви помогне да се подготвите блестящо за предстоящо изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете веществата с тяхната употреба.
5т. 2. Класифицирайте веществата, като свържете по двойки съединението с класа въглеводороди, на който принадлежи.
5т. 3. Попълнете липсващите общи формули в текста (използвайте латиница и арабски цифри).
5т. 4. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте кирилица и малки букви).
5т. 5. Изомерите са съединения с:
6т. 6. Позиционни изомери на хексин са:
6т. 7. Свържете по двойки съединенията и правилните им наименования.
6т. 8. Посочете вида на изомерията между о-диметилбензен, m-диметилбензен и р-диметилбензен.
  • Напишете отговора на кирилица с малки букви
6т. 9. Реакцията "хидриране" означава:
6т. 10. Хидратирането на алкини се нарича реакция на Кучеров. Ако подложим 2-пентин на такава реакция основният продукт от нея ще бъде:
6т. 11. Метилбензен се получава по реакцията:
6т. 12. Допълнете липсващите формули в уравненията (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 13. Дадени са съединенията:
  • 1. HC\equiv C-CH2-CH(CH3)-CH3
  • 2. HC\equiv C-C(CH3)2-CH3
  • 3. CH3-C\equiv C-CH(CH3)-CH3
  • 4. CH\equiv C-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3
  • За съединенията са верни твърденията:
11т. 14. Допишете уравненията (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 15. В два цилиндъра са поставени поотделно етен и етин. Изберете правилните действия, които ще предприемете, за да докажете в кой цилиндър кой от газовете се намира.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

15:11 - 25.03.2017

На 8 задача пише, че правилният отговор е позиционна изомерия, а във видеото се споменава, че това е верижна изомерия?
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:38 - 26.03.2017

Здравей, Мария, в почти всички училищни учебници пише, че изомерията е позиционна. Така ще ви изпитват и на приемните изпити. Но ако се явяваш на олимпиада, или на изпит в СУ трябва да знаеш, че изомерията е верижна.... За съжаление понякога се случват такива неща и в науката... За да ви е лесно в училище сме посочили отговора, който ще очакват от вас...
+1
Профилна снимка

Ученик

09:15 - 27.03.2017

Благодаря Ви, г-жо Николова
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

21:57 - 22.02.2017

На 7 задача е 3,3-диметил-1-бутин, а не 2,2-диметил-1-бутин; на 11 задача не е уточнено че трябва да запишем С6Н5СН3; на 12 задача не е уточнено, че трябва да напишем СН3СН2ОН, а не С2Н5ОН и за етена отдолу не пише, че трябва да сложим и двойната връзнка смисъл пише само букви в условието
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:42 - 23.02.2017

Здравей Теодор, много благодаря за обратната връзка и правилните бележки. В 7-ма задача грешката е поправена, а в задачи 11 и 12 добавих възможност да се признават и молекулни формули, макар, че моето лично убеждение е, че в органичната химия е правилно да се пише с рационални (съкратени) структурни формули. Относно етена изписването СН2СН2 без означаване на двойната връзка е неправилно. Отново много ти благодаря за съдействието.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

15:32 - 17.02.2016

k0prai666
-2
Профилна снимка

Ученик

15:33 - 17.02.2016

da
-2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.