logo

Тест: Have to. Задължение и необходимост

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава have to?
2
Have to и Have got означават едно и също нещо.
3
Have to и must са близки по значение, но използваме must, когато искаме да изразим по-силно задължение.
4
Попълнете правилото с  has to и doesn’t have to.
5
Глаголът, който пишем след have to е винаги:
6
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да допълните правилно изречението.
 • I _______________ early.
7
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да допълните правилно изречението.
 • I _____________ the shopping.
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • I have milk and I ______________ cook anything tonight.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • He ____________ clean or tidy.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • He ____________ his dinner.
11
Match.
 • Свържете.
12
Match.
 • Свържете.
13
 • Допишете изреченията, за да кажете какво трябва да правят те.
14
 • Допишете изреченията, за да кажете какво НЕ е необходимо да правят те.
 
15
 • Допишете изреченията, за да попитате какво трябва да правят те.

Описание на теста

В този онлайн тест за 5. клас по английски език на тема “Have to. Задължение и необходимост” ще упражните как да казвате, че някой трябва да прави нещо или че не е необходимо да прави нещо. Бързо, лесно и интересно ще тествате наученото от видео урока за положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни изречения (questions) с have to. Ще потренирате have to, has to, don’t have to и doesn’t have to. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се