new-logo

Тест: Мерни единици за лице. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Превърнете 2,86m^2 в квадратни сантиметри.
2
Вярно ли е, че: 18,6m^2=1860dm^2?
3
Една и съща фигура е покрита по два начина (долу на чертежа) с различни равнинни фигури ( само с триъгълници и само с ромбове). Определете лицето на фигурата, ако една мерна единица е червеният триъгълник и ако една мерна единица е зеленият ромб.
4
Лицето на квадрат е S=904mm^2. Изразете го в квадратни сантиметри.
5
Вярно ли е, че 625cm^2=624dm^2?
6
Свържете правилно.
7
Подредете фигурите според лицата им, започвайки от фигурата с най- голямо лице.
8
Кое равенство НЕ е вярно?
  • Упътване: От по-малка мерна единица в по-голяма преминаваме като делим.
9
Ако страната на квадрат е 20cm, намерете лицето му в mm^2 и в dm^2.
10
Ако 1dka=10a, колко ара са 30dka?
11
Колко ролки тапети трябва да се купят, за да се облепи стена с размери 5,40m и 2,50m? В една ролка има 2,25m^2.  
12
Лист хартия А4 за ксерокс има размери 0,21m и 0,296m. Намерете лицето на листа в квадратни метри и го превърнете в квадратни сантиметри.
13
Лозе с площ 2,4dka има форма на правоъгълник с дължина 60m. Колко метра мрежа са необходими за ограждането му?
  • Упътване: 1/ Превърнете площта на лозето в m^2 /1dka=1000m^2/.
  • 2/ Намерете ширината и обиколката му.
14
Намерете широчината на правоъгълна нива, ако дължината ѝ е 540m, а площта й е 86,4dka.
  • Упътване: 1/ Превърнете площта на нивата в m^2 /1dka=1000m^2/.
  • 2/ Намерете ширината й.
15
Дъното на басейн има форма на правоъгълник с размери 30m и 12m. Колко броя плочки са необходими за покриването му, ако една плочка има размери 40cm и 30cm?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Мерни единици за лице. Решаване на задачи". Ще можете да проверите правилно ли работите с мерните единици за лице на фигури. Ще откриете верни или грешни твърдения за превръщане на мерните единици от една в друга. Ще се упражните да превръщате от по-голяма квадратна мерна единица в по-малка и обратно. Ще ползвате и мерни единици за големи площи: ар, дка, ха. Ще решите няколко практични задачи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се