logo

Тест: Глаголът anfangen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголът "anfangen" означава "започвам". Негов синоним е "beginnen". Верни ли са горните две твърдения?
2
Кои особености са типични за глагола anfangen?
3
На кой ред откривате правилното спрежение на глагола anfangen в единствено число?
4
На кой ред откривате правилното спрежение на глагола anfangen в множествено число?
5
На кой ред откривате правилното спрежение на глагола anfangen в eдинствено и множествено число?
6
Посочете правилната форма на глагола anfangen за следното изречение.
  • Der Unterricht ... um 8 Uhr ... .
7
Посочете правилния въпрос към следния отговор.
  • Ja, ich fange eine neue Arbeit an.
8
Свържете частите на изреченията:
9
Посочете правилния въпрос към следния отговор.
  • Er fängt um 18 Uhr an.
10
Заместете формите на глагола anfangen с форми на глагола beginnen.
11
Кои съществителни имена могат да се употребят с глагола anfangen?
12
Какво означават следните съществителни имена?
13
Преведете следното изречение, използвайки глагола anfangen.
  • Концертът започва по-късно.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Във всяко от следните изречения има по една грешка. Напишете поправените изречения.
  • 1. Alexandra möchte anfangen einen Tanzkurs.
  • 2. Die Ferien fängt im Juni an.
  • 3. Wann anfängt der Film?
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните записвания: ä = ae, ö =oe, ü = ue, ß = ss
15
Свържете българските и немските изречения:

Описание на теста

Проверете знанията си с онлайн теста "Глаголът  anfangen" ("Das Verb anfangen im Präsens"), включващо множество примери в съобщителни и въпросителни изречения. Припомнете си особеностите на второ и трето лице единствено число и употребата на този глагол, както и неговия синоним beginnen. Подгответе се перфектно за часовете и контролните по немски език с онлайн теста по немски език за ниво А1 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се