Упражнение: Прости механизми (решаване на задачи част 1)


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Прости механизми (решаване на задачи част 1)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. С каква цел използваме лостове? При какви условия лостовете са в равновесие? Можете ли да прилагате формулата за лост в различни ситуации? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Прости механизми“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста.
5т. 2. Ако опорната точка на лоста е между приложните точки на силите, действащи върху него, то лостът е:
5т. 3. Кое разстояние наричаме рамо на лоста?
5т. 4. При равнораменен лост в равновесие силите са:
5т. 5. Ако F1  и  F2  са силите, действащи върху рамената на лоста l1  и  l2 , коя от посочените формули е вярна?
6т. 6. В кой от посочените примери силите са успоредни и с противоположни посоки?
6т. 7. На картинката е показан лост. Кои са рамената на силите F1  и F2
6т. 8. Лостът, показан на фиг.1 се намира в равновесие. Ще се наруши ли равновесието на лоста, ако на неговите рамена окачим допълнително две еднакви теглилки така, както е показано на фиг.2?
6т. 9. Лостът от фигурата е в равновесие. В коя точка се намира неговата опора? 
6т. 10. Лостът от фигурата е уравновесен от сила с големина 8 N. Приложната точка и посоката на тази сила са: 
6т. 11. Двустранен лост е уравновесен от сили с големини 10 N и 36 N. Дългото рамо на лоста е 18 cm. Колко е дължината на късото рамо?
6т. 12. С помощта на количка работник пренася пясък. Силата на тежестта на пясъка е 200 N. Разстоянието от колелото на количката до центъра на тежестта на пясъка е 50 cm, а разстоянието от колелото до ръцете на работника е 150 cm. Определете силата, с която действа работникът.
11т. 13. Едностранен лост е уравновесен от сили с големини 30 N и 10 N. Разстоянието между приложните точки на двете сили е 20 cm. Определете дължините на двете рамена на лоста.
11т. 14. Сашо и Ива си направили люлка от дъска. За да се намира люлката в равновесие, Сашо сяда от едната страна на опорната точка на разстояние 0,8 m от нея, а Ива сяда от другата страна на опорната точка на разстояние 1,2 m. Колко е масата на Сашо, ако масата на Ива е 40 kg?
11т. 15. Може ли човек с маса 50 kg да повдигне, като седне в края на лост, камък с маса 1 тон, ако избере опорната ос така, че рамената на лоста да се отнасят както 3:1?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!