new-logo

Тест: Алкилбензени. Хомоложен ред. Получаване. Изомерия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Алкилбензени са:
2
На схемата е показана рационална формула на:
3
Общата формула на алкилбензените е:
4
Метилбензенът няма изомери, защото всички въглеродни атоми са равнопоставени.
5
Наименованието на даденото съединение е:
6
Съпостави формулите с наименованията на алкилбензените.
7
Подреди последователно първите четири представителя на хомоложния ред на едноядрените арени.
8
Свържи всяка молекулна формула със съответната рационална формула за дадените ароматни съединения.
9
Етилбензен и метилбензен са:
10
Съединенията на схемата имат молекулна формула:
11
Свържи формулите на съединенията с верните им имена.
12
Посочи кое от уравненията съответства на даденото на схемата получаване на метилбензен по метода на Вюрц-Фитиг.
13
Допълни уравнението за получаване на етилбензен по метода на Вюрц-Фитиг.
  •  Използвай латиница и арабски цифри. Не оставяй интервали между атомите и също така не поставяй валентни черти.
14
Съединението ксилен има молекулна формула C8H10 и може да образува oрто, мета и пара изомери. Напиши имената на трите изомера на съединението, като спазваш правилата на IUPAC.
15
Пластмасовите бутилки за минерална вода и газирани напитки се изработват от полиестер на терефталовата киселина, която се получава от въглеводорода р-ксилен. Посочи вярната рационална формула на р-ксилена, като знаеш, че молекулната му формула е C8H10.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас върху хомоложен ред, получаване и изомерия на алкилбензени, с чиято помощ ще провериш знаеш ли кои въглеводороди са алкилбензени и има ли разлика между едноядрени арени и алкилбензени. Тестът ще ти помогне да подобриш уменията си за съставяне на хомоложния ред на алкилбензените, техните имена и изомерите им. Ще затвърдиш познанията си за това каква е приликата и разликата между о-диметилбензен, m-диметилбензен и р-диметилбензен. Ще провериш дали си готов за предстоящото изпитване в училище и върху коя част от материала да се упражниш допълнително. Дерзай! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се