logo

Тест: Успоредни прави

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че две прави са успоредни, ако нямат обща точка?
2
Колко двойки успоредни прави има на фигурата?
3
Ако дължината на едно квадратче е 1,2 cm, намерете разстоянието между успоредните прави.
4
Вярно ли е, че c II d?
5
Вярно ли е, че e успоредна на BD?
6
 Колко прави могат да се начертаят през т.М, нележаща на права а, успоредни на а?
7
  Колко двойки прави от начертаните НЕ са успоредни?
8
В кои фигури има двойки успоредни прави?
9
Колко успоредни прави на дадена права а могат да се начертаят на разстояние 2 cm от нея?
10
Кои геометрични фигури познавате със страни, които лежат на успоредни прави?
11
На чертежа p и q са успоредни прави. Кое от твърденията е НЕВЯРНО?
12
Посочете двойките перпендикулярни отсечки на чертежа.
13
Квадратът има страна 4,6 cm. Точка М лежи на страната BC на разстояние 1,5 cm от т.В. Намерете разстоянието от т.М до страната DC .
14
Запишете успоредните отсечки на чертежа, като започнете от отсечката с по-голяма дължина.
15
  В един правоъгълен двор с размери 8 m и 6,5 m трябвало точно по средата на дължината да се направи пътека широка 1 m, успоредно на широчината на двора. Какви ще бъдат размерите на двете еднакви части, на които ще се раздели този двор?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Успоредни прави". Ще разпознавате успоредни прави и отсечки по дадени фигури и живота около нас. Ще проверите дали правилно определяте кои прави са успоредни на дадени прави, минаващи през определени точки. Ще откривате верни или неверни твърдения. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се