logo

Тест: Глаголът einladen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се превежда на български глаголът einladen?
2
Кои особености са типични за глагола einladen?
3
На кой ред откривате правилното спрежение на глагола  einladen в единствено число?
4
На кой ред откривате правилното спрежение на глагола einladen в множествено число?
5
Попълнете липсващите форми на глагола einladen.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 
6
Две от формите на глагола einladen са грешни. Кои са те?
7
Подредете кутийките, като започнете от горе надолу, за да съставите въпросително изречение.
8
Подредете полетата, като започнете от горе надолу, за да съставите въпросително изречение.
9
Посочете подходящия въпрос към следния отговор.
 • Wir laden natürlich auch sie ein.
10
Подредете частите, като започнете от горе надолу, за да съставите вярно изречение.
11
Правилно ли е следното изречение?
 • Ich möchte einladen dich zu meinem 13. Geburtstag.
12
За да построим изречение от типа  "каня някого на рожден ден, купон, сватба", използваме един специален предлог, отговарящ в този контекст на българския предлог "на". В кое изречение е използван правилният предлог?
13
В следните изречения всички сказуеми са разбъркани. Сложете във всяко изречение подходящото за всяко лично местоимение сказуемо.
 • Не забравяйте голямата буква, ако подлогът е на първо място в изречението. При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 • Ich laden dich zum Kaffee ein.
 • Wir ladet euch ins Kino ein.
 • Lade du niemand zur Party ein?
 • Lädst er immer so viele Leute ein?
 • Wie viele Leute lädt ihr am Samstag ein?
14
Попълнете изреченията с подходящия предлог:
15
В изречения с глагола einladen обикновено има и пряко допълнение. Посочете прякото допълнение за всяко от следните изречения.
 • 1. Wir laden Thomas ins Kino ein.
 • 2. Peter lädt mich zu seinem Namenstag ein.
 • 3. Ich lade unsere Freundin zum Essen ein.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език "Глаголът einladen в сегашно време" ("Das Verb einladen im Präsens") ще ви е много полезно, за да упражните значението на глагола einladen (каня, поканвам, черпя) и неговото цялостно спрежение в единствено и множествено число на сегашно време. Тествайте знанията си, припомнете си особеностите на делимите глаголи и предлога zu, чувствайте се уверени в часовете по немски. Онлайн тестът по немски език е подходящо за ниво А1 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (26)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се