new-logo

Тест: Миналото време Perfekt. Уводен урок

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои твърдения са правилни?
2
Попълнете правилото.
3
Кой ред съдържа само форми на Partizip II?
4
Продължете правилото.
  • Когато образуваме Perfekt, ... .
5
Ако трябва да преведете на български изреченията, ще преведете ли като отделни думи спомагателните глаголи sein и haben?
  • "Wir sind ins Kino gegangen.
  • Dort haben wir einen interessanten Film gesehen."
6
Посочете изреченията в Perfekt.
7
Посочете изреченията в Perfekt.
8
В кое от изреченията не е спазено правилото за образуване на миналото време Perfekt?
9
Попълнете подходящата форма на спомагателния глагол sein.
10
Попълнете подходящата форма на спомагателния глагол haben.
11
Свържете Partizip II с подходящия Infinitiv.
12
Свържете Partizip II с подходящия Infinitiv.
13
Свържете изреченията на български и немски език.
14
Променете даденото изречение, като имате предвид променените лице и число.
  • Wir haben zu Hause gegessen.
15
Променете даденото изречение, като имате предвид променените лице и число.
  • Du bist heute sehr spät aufgestanden.

Описание на теста

Тествайте знанията си за образуването и употребата на Perfekt с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Миналото време Perfekt - уводен урок". Кои са частите на глаголното време Perfekt, кои от тези части се съгласуват по лице и число с подлога и кои от тях са непроменливи? Онлайн упражнението ви предлага разнообразни задачи - попълване на спомагателния глагол, различаване на изречения в Perfekt от изречения в друго глаголно време, различаване на минали страдателни причастия.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се