logo

Тест: Макара

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • пръчка, колело, може, не може
2
Неподвижната макара (виж фигурата) може да се разглежда като:  
3
Елемент на макарата е:
4
На фигурата е показана подвижна макара, където F1 е силата, с която дърпаме въжето, а F2 е теглото на товара. За двете сили е в сила връзката:
5
С подвижната макара се печели:
6
При подвижната макара точката на въртене е в единия край на макарата и движещата сила има два пъти по-дълго рамо.
7
Определете вида на макарите и попълнете празните места, така че да получите верни твърдения.  
8
С каква сила може да се издигне товар с маса 100 kg, ако се използва неподвижна макара?
  • Указание: Пресметнете теглото на товара. Приемете земното ускорение за 9,8 \fracms^2 .
9
С подвижна макара се издига товар, като се действа със сила 400 N. Какво е теглото на товара, който може да се издигне?
10
Колко е теглото  F2 на тялото, окачено на макара 2?  
11
С подвижна и неподвижна макара се издига едно и също тяло на еднаква височина. Посочете вярното твърдение за извършената работа от силите в двата случая.
  • Указание: Припомнете си какво се печели и какво не се печели с макарите.
12
С каква сила F трябва да теглим края на въжето, за да издигнем товар с маса 25 kg?
  • Указание: Пресметнете теглото на товара, като приемете, че земното ускорение е 9,8  \fracms^2 .
13
Товар с какво тегло PT може да вдигне човек, който прилага сила F = 800 N, с помощта на една подвижна и една неподвижна макара? Теглото на подвижната макара е PM = 20 N.
  • Указание: В случая е в сила равенството F=\fracP2 , където P=PM+PT .
   
14
Колко подвижни макари са необходими, за да се създаде полиспаст, с който се печели 32 пъти сила?
15
Определете отношението на масите на две тела, окачени на макарите, ако системата от макари е в равновесие.

Описание на теста

Онлайн тестът „Макара“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява макарата? Можете ли да посочите разликите между неподвижна и подвижна макара? Знаете ли какво представляват полиспастите? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Прости механизми“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се