logo

Тест: Основни геометрични фигури. Точка, права, отсечка, лъч

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отчетете с помощта на линията дължината на отсечката МР.
2
Колко точки има на чертежа?
3
Колко лъча виждате на чертежа?
4
Колко отсечки има на чертежа?
5
Сравнете отсечките AM = 5,12 m и AC = 5,02 m.
6
Свържете геометричните понятия с техните описания.
7
Свържи фигурите с техните наименования.
8
Ако дължината на отсечката АВ е 1 cm, кои отсечки имат дължина 3 cm?  
9
Отчетете по мерителната линия дължината на отсечката АВ.
10
Като използвате чертежа, отбележете верните твърдения.
11
Отсечката АВ = 1,2 cm. Колко дълга ще бъде отсечка СD, която е 2,5 пъти по-голяма от АВ?
12
Тръба с дължина 7,68 m е разрязана на две различно дълги части. Дължината на едната част е 2,45 m. Намерете дължината на другата част от тръбата.
13
Подредете по големина отсечките, като започнете от най-малката: АВ = 50 mm; АС = 35 mm; ВС = 2,6 cm.
  • На празните места попълнете само имената на отсечките, без техните дължини.
  • Упътване: Най-напред трябва да превърнете дължините на отсечките в една мерна единица.
14
Дадени са отсечките АВ = 4 cm 3 mm; СD = 0,32 dm. Намерете в сантиметри: АВ + СD.
  • Упътване: Превърнете размерите на отсечките в cm.
15
Отсечката МР = 28,98 cm. Тя е разделена на седем равни части. По колко сантиметра е всяка част?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Основни геометрични фигури. Точка, права, отсечка, лъч". Ще си припомните основните геометрични фигури: точка, права, отсечка, лъч. Ще сравнявате отсечки по дадени техни дължини. Ще пресмятате сборове на отсечки, части от отсечки. Ще определяте размери на предмети от живота. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (127)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се