Упражнение: Алкени. Получаване, хомоложен ред, физични свойства


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Алкени. Получаване, хомоложен ред, физични свойства", чрез който ще провериш знанията си за това кои въглеводороди са алкени, кои са първите десет представители на хомоложния им ред и как могат да бъдат получени. Ще си припомниш какво е агрегатното им състояние, както и други важни физични свойства. Теста ще ти помогне да провериш дали си готов за отлична оценка на предстоящото изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С молекулна формула C2H4 означаваме:
5т. 2. Алкен с три въглеродни атома се нарича пропен.
5т. 3. Пропен се получава от пропан чрез:
5т. 4. Методът за получаване на алкени от алкохоли се нарича:
5т. 5. Общата формула на хомоложния ред на алкените е:
6т. 6. За алкените се отнасят твърдения:
6т. 7. Свържи вярно двойката – името на алкена със съответстващата им формула.
6т. 8.  На схемата е изразено уравнение на:
6т. 9. На схемата е изразено уравнение на:
6т. 10. Най-простият алкен е:
6т. 11. Преходът CnH2n+2 --> CnH2n показва:
6т. 12. Свържи състоянието със съответните алкени.
11т. 13. Допълни уравнението за получаване на 1-бутен по един от възможните начини.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
11т. 14. Получаване на 1-бутен (сложната връзка е след първия въглероден атом) може да стане чрез различни методи. Допълни пропуснатите думи в дадения текст.
11т. 15. Като използваш знанията си за получаване на различни алкени, допиши дадените уравнения.
  • Използвай молекулни или рационални формули с латиница и арабски цифри. В рационалните формули не изписвай валентни черти с изключение на двойната връзка.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!