Упражнение: Алкени. Получаване, хомоложен ред, физични свойства


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9 клас на тема "Получаване на алкени", чрез който ще проверите знанията си за това кои въглеводороди са алкени, кои са първите десет представители на хомоложния им ред и как могат да бъдат получени. Как се формират имената на алкените и какво е агрегатното им състояние? Дали сте научили това ще тествате с нашето упражнение. Тестът ще ви помогне да се подготвите отлично за изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С молекулна формула C_2H_4 означаваме:
5т. 2. Алкен с три въглеродни атома се нарича пропен.
5т. 3. Етен се получава от етан чрез:
5т. 4. Уравнението C_3H_8\rightarrow C_3H_6%2BH_2  изразява метод за получаване на пропен.
5т. 5. Общата формула на хомоложния ред на алкените е:
6т. 6. Имената на алкените се образуват като от името на съответния алкан премахнем наставката -АН и на нейно място сложим наставката -ИН.
6т. 7. Свържете по двойки формулите на алкените със съответстващите им имена:
6т. 8.  На схемата е изразено уравнение на:
6т. 9.  На схемата е изразена реакция на хидратиране на пропен.
6т. 10. Най-простият алкен е:
6т. 11. Напишете уравнението за получаване на пропен по схемата 1-хлоропропан + алк.А --> пропен + Б + H2O.
  • Използвайте молекулни формули с латиница и арабски цифри. Не означавайте вида на разтвора на А, не поставяйте интервали и вместо стрелка в уравнението използвайте =.
6т. 12. Съпоставете агрегатното състояние със съответните алкени:
11т. 13. Допълнете уравнението за получаване на бутен (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 14. Получаване на 1-бутен (сложната връзка е след първия въглероден атом) може да стане чрез:
11т. 15. Преходът C_nH_2_n_%2B_2\rightarrow C_nH_2_n показва:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!