Упражнение: Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи. Част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език "Partizip Perfekt / Partizip II на неправилните глаголи - част 3" ("Partizip Perfekt / Partizip II der starken/unregelmäßigen Verben - Teil 3") ще тествате знанията си за значението и правописа на голям брой неправилни глаголи. Ще проверите дали образувате правилно Partizip II на глаголи без представка, с делима или неделима представка. Упражнението включва глаголи, при които коренът на Partizip II е еднакъв или различен от корена на инфинитива. Онлайн упражнението е подходящо за ниво А2.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията на български и немски език:
5т. 2. Свържете значенията на български и немски език:
5т. 3. Кои две форми на Partizip II съдържат правописна грешка?
5т. 4. От кои глаголи са образувани дадените форми на Partizip II?
5т. 5. Напишете глаголите, от които са образувани формите за Partizip II.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 6. Напишете формите за Partizip II на дадените глаголи:
6т. 7. Напишете формите на Partizip II на дадените глаголи:
6т. 8. Напишете формите на Partizip II на дадените глаголи:
6т. 9. Само една форма на Partizip II е правилна. Посочете я.
6т. 10. Кои са глаголите, от които са образувани дадените форми за Partizip II?
6т. 11. Кой глагол е излишен?
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 12. Напишете формите за Partizip II на дадените неделими глаголи, производни от глаголите schließen, ziehen, treffen, steigen.
11т. 13. Напишете формите на Partizip II на дадените глаголи:
11т. 14. Напишете формите на Partizip II на дадените глаголи:
11т. 15. Напишете формите на Partizip II на дадените глаголи:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!