logo

Тест: Неправилни глаголи в сегашно време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете немските глаголи със съответствието им на български език.
2
Свържете немските глаголи със съответствието им на български език.
3
Глаголи като sprechen, essen, helfen, lesen, fahren, laufen, tragen, schlafen променят коренната си гласна, когато ги спрягаме в сегашно време. За кои форми е вярно това правило?
4
Коренната гласна на изброените глаголи се променя от Е I. Това се случва само във второ и трето лице единствено число. Попълнете формите.
5
Коренната гласна на изброените глаголи се променя от A → Ä или от AU → ÄU. Това се случва във второ и трето лице единствено число. Попълнете формите.
 • Използвайте следните изписвания, ако нямате немска клавиатура: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6
При глагола tragen (нося) наблюдаваме същите промени, както при глаголите schlafen и fahren. На кой ред откривате правилното спрежение на глагола tragen в единствено и множествено число?
7
При глагола treffen (срещам) наблюдаваме същите промени, както при глагола sprechen (говоря). На кой ред откривате правилното спрежение на глагола treffen в единствено и множествено число?
8
Поставете глагола sprechen (говоря) в правилната форма.
9
Свържете частите на изреченията:
10
Свържете частите на изреченията:
11
Свържете частите на изреченията:
12
Свържете частите на изреченията:
13
Поставете глаголите в трето лице единствено число.
 • Използвайте следните изписвания, ако нямате немска клавиатура: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Изберете за всеки от четирите примера подходящия глагол. Поставете го в правилното лице и число. Глаголите са:
 • sprechen - говоря
 • fahren - пътувам
 • schlafen - спя
 • essen - ям (спряга се както sprechen)
 
 • Използвайте следните изписвания, ако нямате немска клавиатура: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
 
15
Изберете за всеки от трите примера подходящия глагол. Поставете го в правилното лице и число. Глаголите са:
 • tragen - нося (спряга се както fahren, schlafen)
 • waschen - мия, пера (спряга се както fahren, schlafen)
 • geben - давам (спряга се както sprechen)
 
 • Използвайте следните изписвания, ако нямате немска клавиатура: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Нека проверим знанията си с онлайн теста за ниво А2 "Неправилни глаголи в сегашно време" ("Verben mit Stammvokalwechsel"). Благодарение на разнообразните тестове може да тествате знанията си за значението и спрежението в сегашно време на важни немски глаголи като sprechen, treffen (срещам), geben (давам), laufen (бягам, тичам), fahren (пътувам), tragen (нося), waschen (пера, мия), schlafen (спя). Подгответе се перфектно за часовете и контролните по немски с онлайн теста по немски език за нива А1 и А2 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (48)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се