Упражнение: Лост


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Лост“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява лостът? Можете ли да посочите разликите между едностранен и двустранен лост? Знаете ли условието за равновесие на лост? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Прости механизми“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • движение, работа, може, не може
5т. 2. Опорната точка на лоста е от едната страна и на двете приложни точки на силите, действащи върху него (виж фигурата). Какъв вид е лостът?
5т. 3. Един от елементите на лостовете, който винаги се означава на чертежите е:  
5т. 4. Ако F1 и F2  са силите, действащи върху рамената на лоста l1 и l2 , коя от посочените формули изразява условието за равновесие на лоста?
5т. 5. С лоста се печели:
6т. 6. А и В са приложните точки на силите, действащи на лост, а с О е означена опорната му ос. При кое разположение на А, В и О лостът е двустранен?
6т. 7. За да бъде лостът в равновесие, на по-малката сила трябва да съответства по-малко рамо.
6т. 8. Работата на кои от изброените устройства НЕ използва лостове?
6т. 9. Кой от посочените примери действа като едностранен лост?
6т. 10. Двустранен лост, на който са приложени сили F1 = 25 N и F2 = 150 N, е в равновесие. Малкото рамо на лоста е с дължина l2 = 0,15 m. Колко е дълго другото рамо?
6т. 11. Работник повдига с помощта на едностранен лост с дължина l2 = 2 m плоча с тегло P = 2 400 N. С каква сила F2 работникът действа на дългото рамо на лоста, ако късото рамо на лоста е l1 = 0,5 m?
6т. 12. На фигурата е показан лост, на който са закачени тежести. Ще бъде ли в равновесие лоста?
  • Указание: Изберете си стойност на едно деление от лоста (например 0,1 m) и големина на силата, която упражнява всяко тяло, закачено на лоста (например 1 N). Използвайте условието за равновесие на лост, за да отговорите на въпроса.
 
11т. 13. Човек трябва да премести товар с помощта на дълъг прът. На кое място трябва да хване пръта, за да се справи по-лесно със задачата?
11т. 14. На рисунката е изобразен лост, намиращ се в равновесие. Каква печалба на сила можем да получим с този лост? 
11т. 15. Нечестен търговец използва везни, които са двустранен лост с равни рамена. Той обаче измества опорната точка на лоста така, че отношението на дължините на двете рамена става \fracl1l2= 1,2 . Търговецът поставя на блюдото върху дългото рамо ябълки и уравновесява везните, като поставя на блюдото върху късото рамо теглилка с маса 3 kg. Така вие плащате за 3 kg ябълки.
  • А колко е истинската маса на ябълките?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

13:00 - 28.12.2017

Може ли малко помощ с 10 задача , нещо не мога да я разбера
Профилна снимка

Администратор

09:26 - 29.12.2017

Здравей, Виктор! Какво те затрудни в задача 10? До къде успя да я решиш? Напиши ни тук и ще помогнем. :)
Профилна снимка

Ученик

10:23 - 31.12.2017

До никъде . Това което ме обърква е кога коя формула се използва , как и защо . Усещам че задачата изобщо не е трудна , но на мен физиката не ми върви ...
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:36 - 02.01.2018

Здравей, Виктор! Използва се условието за равновесие на лост F1.l1 = F2.l2 (F-сила, l- рамо на лоста). Тази формула е основната и най-често използваната за лостове. Другата, която се използва по-рядко е с път s вместо рамо: F1.s1 = F2.s2. Когато решаваш задача, записвай с означения дадените и търсените величини. След това търси формула, в която те присъстват. В задачата са дадени F1, F2 и l2. Следователно ще използваме първата формула. Остава да заместиш с числените стойности и да пресметнеш отговора.
Профилна снимка

Ученик

10:02 - 03.01.2018

Благодаря Ви много :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

18:30 - 10.11.2017

Помощ за задачи 11 и 14 (особено 14) Мерси!
Профилна снимка

Администратор

13:15 - 14.11.2017

Здравей, Chessmaster! Докъде ги докара двете задачи?
Профилна снимка

Студент

16:42 - 21.11.2017

НЕ мога да ги реша.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

15:10 - 24.11.2017

Здравей, Chessmaster! Съветвам те в задачите за лост да си правиш чертеж и да означаваш рамената и силите. Не забравяй, че винаги на късото рамо действа голяма сила и обратното. В 11 задача имаме едностранен лост, за който са дадени дългото рамо l2, късото рамо l1 и силата Р, с която действа плочата върху това рамо. Търсим силата F2. Използваме условието за равновесие на лост: F1.l1 = F2.l2 , като вместо F1 записваме теглото Р. Остава да се замести и пресметне. В 14 задача има една картинка с двустранен лост. Броим от опорната точка наляво и надясно колко деления (т.е. участъците в синьо и бяло) има. Установяваме, че l1/l2=9/1. Търсим колко сила можем да спечелим, т.е. трябва да намерим колко пъти F2 ще е по-голяма от F1. Използваме отново условието за равновесие на лост и изразяваме отношението F2/ F1.
+1
Профилна снимка

Студент

17:14 - 24.11.2017

Благодария Ви!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.