logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • движение, работа, може, не може
2
Опорната точка на лоста е от едната страна и на двете приложни точки на силите, действащи върху него (виж фигурата). Какъв вид е лостът?
3
Един от елементите на лостовете, който винаги се означава на чертежите е:  
4
Ако F1 и F2  са силите, действащи върху рамената на лоста l1 и l2 , коя от посочените формули изразява условието за равновесие на лоста?
5
С лоста се печели:
6
А и В са приложните точки на силите, действащи на лост, а с О е означена опорната му ос. При кое разположение на А, В и О лостът е двустранен?
7
За да бъде лостът в равновесие, на по-малката сила трябва да съответства по-малко рамо.
8
Работата на кои от изброените устройства НЕ използва лостове?
9
Кой от посочените примери действа като едностранен лост?
10
Двустранен лост, на който са приложени сили F1 = 25 N и F2 = 150 N, е в равновесие. Малкото рамо на лоста е с дължина l2 = 0,15 m. Колко е дълго другото рамо?
11
Работник повдига с помощта на едностранен лост с дължина l2 = 2 m плоча с тегло P = 2 400 N. С каква сила F2 работникът действа на дългото рамо на лоста, ако късото рамо на лоста е l1 = 0,5 m?
12
На фигурата е показан лост, на който са закачени тежести. Ще бъде ли в равновесие лоста?
  • Указание: Изберете си стойност на едно деление от лоста (например 0,1 m) и големина на силата, която упражнява всяко тяло, закачено на лоста (например 1 N). Използвайте условието за равновесие на лост, за да отговорите на въпроса.
 
13
Човек трябва да премести товар с помощта на дълъг прът. На кое място трябва да хване пръта, за да се справи по-лесно със задачата?
14
На рисунката е изобразен лост, намиращ се в равновесие. Каква печалба на сила можем да получим с този лост? 
15
Нечестен търговец използва везни, които са двустранен лост с равни рамена. Той обаче измества опорната точка на лоста така, че отношението на дължините на двете рамена става \fracl1l2= 1,2 . Търговецът поставя на блюдото върху дългото рамо ябълки и уравновесява везните, като поставя на блюдото върху късото рамо теглилка с маса 3 kg. Така вие плащате за 3 kg ябълки.
  • А колко е истинската маса на ябълките?

Описание на теста

Онлайн тестът „Лост“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява лостът? Можете ли да посочите разликите между едностранен и двустранен лост? Знаете ли условието за равновесие на лост? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Прости механизми“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се