new-logo

Тест: Деление на десетична дроб с десетична дроб. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е,че  0,6:1,5=0,4?
2
Разделете  0,48 на 1,2.  
3
Намерете числената стойност на израза A= 13,2+5,2:x, ако x=0,2.
4
Намерете неизвестното число x.
  • 602.x=12,04
5
Кой от изразите е равен на 10?
6
Подредете по големина неизвестните числа x, като започнете от най- малкото.
7
Пресметнете израза A=12,08:b, ако b=1,208.  
8
Подредете решението на задачата: 2.x-1,5=0,1.1,2.
9
Свържете вярно:
10
Рени намислила едно число. Умножила го с 1,4 и получила 1,82. Кое число е намислила Рени?
11
Крачката на Ангел е 0,8m. Колко крачки трябва да направи той, за да измине 50m?
12
Страните AB  и CD на правоъгълника ABCD са разделени на три равни части, както е показано на чертежа. Ако AB=8,7cm, а AD=6cm, намерете обиколката и лицето на правоъгълника MBCQ.  
13
Колко време ще се движи велосипедист със скорост 9,3km/h, ако изминава  22,8km? Закръглете до стотни.
14
За половин завъртане винт изминава  11,5mm.
  • 1/ Какво разстояние изминава винтът за едно завъртане?
  • 2/ За колко завъртания той ще се придвижи 34,5mm?
15
Дължината на правоъгълник е  7,5cm, а ширината му е 1,5 пъти по-малка от дължината му.
  • Намерете ширината на правоъгълника.
  • Намерете лицето му.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Деление на десетична дроб с десетична дроб. Решаване на задачи". Ще пресмятате изрази. Ще проверите дали правилно делите десетичните дроби. Ще пресмятате страни и лице на фигури по известна обиколка, единична цена на продукти, по сметка в магазин, скорост на тела. Ще проверите дали умеете правилно да делите цяло числа на дробно. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се