logo

Тест: Деление на десетична дроб с десетична дроб

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пресметнете  0,6:3.
2
Вярно ли е, че  \left ( 0,6.4 \right ):\left ( 3.4 \right )=0,6:3?
3
Намерете частното на 9,6 и 0,6.
4
За кои от изразите е изпълнено основното свойство на частното"Ако умножим делимото и делителя с едно и също число, различно от нула, частното не се променя"?
5
Извършете делението  1,134:0,14.
6
Изчислете 0,036:0,006.
7
Свържете равните изрази, използвайки основното свойство на частното.
8
Свържете правилно:
9
Пресметнете израза A=a:b, ако a=4,056 и b=0,13.  
10
Подредете частните по големина, започвайки от най- голямото.
11
Като знаете, че 221:13=17, свържете изразите с техните стойности.
12
Пресметнете и закръглете до 0,1 частното 3,776:1,6.
13
Намерете стойността на числовия израз: 14:0,5+0,0092:0,23.
14
На колко е равен изразът: 5,1:0,3-2,1.0,3?
15
Кое число да се сложи на мястото на звездичката така, че да се получи вярно равенство 62645,2:\bigstar =6,26452?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Деление на десетична дроб с десетична дроб". Ще проверите дали правилно делите десетичните дроби. Ще сравнявате частни на дроби, при които са увеличени делимото и делителят с едно и също число. Ще прилагате основното свойство на частното. Ще пресмятате числови изрази, ще откривате неизвестен делител. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се