logo

Тест: Равновесие на телата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Приложната точка на силата на (1) се нарича център на тежестта на тялото. Центърът на тежестта на еднородните симетрични тела (2) с техния геометричен център.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
2
От ламарина е изрязана правоъгълна пластинка. Нейният център на тежестта е в пресечната точка на:
3
Ако отклоним тяло от първоначалното му положение и то не се връща обратно в същото положение, то тялото се намира в:
4
Ако центърът на тежестта заема най-ниското положение в сравнение с всички възможни съседни положения, тогава тялото се намира в:
5
Когато вертикалната линия, минаваща през центъра на тежестта на тялото, пресича площта на опората, тогава тялото е в устойчиво равновесие.
6
Свържи правилно частите от изречения, за да получиш верни твърдения.
7
В коя от точките топката се намира в безразлично равновесие?
8
В коя от точките топката се намира в устойчиво равновесие?
9
Посочи вида равновесие в следните случаи.
10
Двете части на тялото от фигурата са направени от различен материал и са залепени една към друга. В кое от трите положения на тялото върху хоризонталната опора равновесието му е най-устойчиво?
11
Когато човек носи на гърба си товар, се наклонява напред. Това е така, защото вертикалата, минаваща през центъра на тежестта на човека и товара, пресича опорната му площ. Вярно ли е, че човекът е в неустойчиво равновесие?
12
Коя от трите еднакви кутии от фигурата се намира в най-устойчиво равновесие?
13
Човек, седящ в лодка, се изправя. При това равновесието става по-неустойчиво.
14
Камион превозва еднакъв брой хоризонтално подредени товари: в първия случай листове желязна ламарина, във втория - тухли и в третия - дърва. В кой случай камионът е имал най-голяма устойчивост?
  • Указание: Помисли в кой случай центърът на тежестта е разположен най-ниско.
15
В каква последователност ще се преобърнат кутийките, ако равнината започне бавно да се повдига?
  • Попълни с цифри празните места.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли кога едно тяло се намира в равновесие? Колко вида равновесие има? Какво е общото между равновесието, в което се намира тялото, и центърът на тежестта? Какво представлява принципът на Торичели? С помощта на правилото за равновесие на тяло върху опора разбра ли кога едно тяло ще се преобърне или ще се задържи върху опората? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се