logo

Тест: Разместително и съдружително свойство на умножение на десетични дроби. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Решете рационално:  5,2.0,2-2,8.0,2
2
Вярно ли е, че  8,21.30=30.8,21?
3
Кои задачи са пресметнати рационално?
4
Намерете x, ако x+21,5.3=110
5
Пресметнете: 100-\left ( 5,3+4,12.6,7 \right )
6
Стойността на израза  1,25.1,2-4.0,3 е равна на:
7
Кои са верните равенства?
  1.  0,75.40=30
  2.  0,125.80=1
  3.  0,05.200=100
  4.  3,25.20=65
8
Звукът се разпространява във въздуха със скорост  0,33km/s. На какво разстояние от Росен е имало мълния, ако той е чул звука от нея 300s след като е видял светкавицата?
9
Мария купила 3 кофички кисело мляко по 0,65 лв. и 4 хляба по 1,10 лв. Колко лева е платила и колко трябва да ѝ върнат, ако е дала 20 лева?
10
Свържете всяка задача с отговора ѝ.
11
Подредете задачата за намиране на неизвестното число x.
12
Стойността на израза  4,8-2,4.0,5 е:
13
Автомобил пътувал 2 часа със скорост  62,5km/h и още 2часа със скорост - с 12,5km/hпо-малка. Какво разстояние общо е изминал автомобилът?
  • Упътване: Съберете пътищата, които е изминал автомобилът.
  • Запишете крайния отговор с цифри.
14
От една станция в противоположни посоки тръгват едновременно два влака. Скоростта на единия е 75,5km/h, а а на другия- с 1,4km/h по- малка. Какво е разстоянието между двата влака след 5,2 часа?
15
След като пресметнете произведението на 16 и 32, без да пресмятате, намерете: 0,16.3,2.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Свойства на умножението на десетични дроби. Решаване на задачи". Тук ще проверите знанията си за разпределителното свойство при умножението на десетични дроби, относно изваждането. Ще се уверите във верността на изрази, в които се умножават десетични дроби с цели числа, завършващи на 10, 100, 1000. Ще затвърдите още веднъж правилата за умножаване на десетични дроби. Ще намирате изминат път по дадени време и скорост. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се