logo

Тест: Закон за запазване на механичната енергия. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Механичната енергия е равна на сумата от кинетичната и потенциалната енергия.
2
В кое от съчетанията величина - формула е допусната грешка?
3
Коя от изброените величини може да има отрицателна стойност?
4
Нютон (N) е мерна единица за:
5
Когато на едно тяло действа само силата на тежестта, механичната му енергия нараства.
6
Камък пада свободно (без съпротивление на въздуха) от известна височина.
  • Как се променят механичната енергия (E), потенциалната енергия (En) и кинетичната енергия (Ek) по време на падането?
7
Стрела, изстреляна вертикално нагоре, се връща обратно в точката на изстрелване със скорост, по-малка от началната. Освен силата на тежестта на стрелата, действа сила на съпротивление на въздуха. За коя от изброените величини началната и крайната стойност са равни?
8
Тяло е хвърлено вертикално нагоре. При движението максималната му кинетична енергия в един момент е 15 J, а в друг момент максималната му потенциална енергия е също 15 J. Като имаш предвид, че за даден момент, когато едната енергия е максимална, другата е минимална, довърши изречението.
  • Когато се пренебрегва силата на съпротивление на въздуха (на тялото действа само силата на тежестта), пълната механична енергия на тялото:
9
Вярно ли е, че силите, когато извършват отрицателна работа, намаляват механичната енергия на тялото?
10
Тяло с маса m=2 kg има механична енергия E=20 J, а потенциалната му енергия е En=4J. Земното ускорение е g=10m/s^2. Колко е кинетичната енергия Ek на тялото?
11
Снаряд с маса m=2kg е изстрелян вертикално нагоре с начална скорост v1=600\fracms . Работата, която извършва силата на съпротивление, е A=-280 000J.
  • Колко е енергията E2  на снаряда в най-високата му точка?
  • Указание: Използвай формулата A=E2-E1 .
12
Топките на рисунката имат равни обеми и са изработени от различен материал. Плътността на оловото е \rho o=7\, 300\, \frackgm^3 , а на алуминия е \rho a=2\, 700\, \frackgm^3 . Като имаш предвид, че плътността и масата са правопропорционални и като използваш формулата за потенциална енергия, помисли вярно ли е твърдението:
  • Потенциалната енергия на оловната топка е по-голяма от тази на алуминиевата.
13
Автомобил с маса m=1000kg се спуска с изключен двигател по наклонен участък от пътя с дължина L=1km и разлика във височините h=20m. В началото на участъка скоростта на автомобила е v1=10m/s, а в края v2=12m/s.
  • Указание: Използвай, че s=L и 1km=1000m. Запиши отговора си с число. Приеми, че g=10m/s^2.
14
Сандък с маса m = 20 kg се хлъзга по наклонена рампа с височина в горния си край h = 5 m и дължина L = 10 m. Сандъкът започва да се движи от състояние на покой и достига основата на рампата със скорост v = 5 m/s. Колко е големината на силата на триене f на сандъка?
  • Указание: Земното ускорение е g=10m/s^2. Пътят на сандъка по рампата е s = L. Запиши отговора си като число.
15
Сноубордист скача от снежен праг с височина h=2,2 m със скорост v1=10m/s. Колко е скоростта v2 на сноубордиста в момента, в който се приземява? Силата на съпротивление на въздуха се пренебрегва. Земното ускорение е g = 10m/s^2.
  • Указание: Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Ще упражниш знанията си за работа, потенциална и кинетична енергия. Разбра ли как се изчислява работа на сила на триене? Как се определя каква енергия има едно тяло във всеки момент от своето движение? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се