Упражнение: Закон за запазване на механичната енергия (решаване на задачи част 2)


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Закон за запазване на механичната енергия (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Разбрахте ли кога механичната енергия се запазва и кога се изменя? Можете ли да намирате работата на дадена сила? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механична работа и енергия“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Птица с маса m лети във въздуха. Коя от изброените величини зависи от скоростта v на птицата?
 • Указание: Помислете във формулата на коя от посочените величини участва скорост v .
5т. 2. В кое от съчетанията величина - формула е допусната грешка?
5т. 3. Коя от изброените величини може да има отрицателна стойност?
5т. 4. Джаул (J) е мерна единица за:
5т. 5. Попълнете празните места в текста, като използвате една от посочените думи.
 • механичната, кинетичната
 
6т. 6. Камък пада свободно от известна височина.
 • Как се променят механичната енергия (МЕ), потенциалната енергия (ПЕ) и кинетичната енергия (КЕ) по време на падането?
6т. 7. Стрела, изстреляна вертикално нагоре, се връща обратно в точката на изстрелване със скорост, по-малка от началната. Освен силата на тежестта на стрелата действа  сила на съпротивление на въздуха.
 • За коя от изброените величини началната и крайната стойност са равни?
6т. 8. Тяло е хвърлено вертикално нагоре. При движението максималната му кинетична енергия в един момент е 10 J, а в друг момент максималната му потенциална енергия е също 10 J. Като имате предвид, че за даден момент, когато едната енергия е максимална, другата е минимална, довършете изречението.
 • Когато се пренебрегва силата на съпротивление на въздуха (на тялото действа само силата на тежестта), пълната механична енергия на тялото:
6т. 9. При издигане на тяло силата на тежестта извършва отрицателна работа и потенциалната му енергия нараства.
6т. 10. Автомобил със скорост v1=30\, \fracms започва да се движи нагоре по наклонен път. Приемете, че действа само силата на тежестта. Земното ускорение е 10\, \fracms^2 .
 • Каква ще е скоростта v2  на автомобила, когато той ще е на височина h = 25 m?
 • Указание: Използвайте закона за запазване на механичната енергия и в него заместете с формулите за кинетична и потенциална енергия. За да пресметнете скоростта, използвайте свойството  v^2=a ,  v=\sqrta .
6т. 11. Снаряд с маса m = 2 kg е изстрелян вертикално нагоре с начална скорост v1=600\fracms . Работата, която извършва силата на съпротивление е A = - 280 000 J.
 • Колко е енергията E2  на снаряда в най-високата му точка?
 • Указание: Използвайте формулата A=E2-E1 .
6т. 12. Топките на рисунката имат равни обеми и са изработени от различен материал. Плътността на оловото е \rho o=7\, 300\, \frackgm^3 , а на алуминия е  \rho a=2\, 700\, \frackgm^3 . Като имате предвид, че плътността и масата са правопропорционални и като използвате формулата за потенциална енергия, помислете вярно ли е твърдението:
 • Потенциалната енергия на оловната топка е по-голяма от тази на алуминиевата. 
11т. 13. Самолет с маса m = 5 t се движи хоризонтално върху земната повърхност със скорост v1=100\, \fracms . След това се издига на височина h = 2 km и скоростта му става v2=60\, \fracms . Земното ускорение е 10\, \fracms^2 . Освен силата на тежестта на самолета действа и силата на съпротивление на въздуха.
 • Колко е работата A, извършена от двигателите при издигането на самолета?
 • Указание: Превърнете масата m в килограми, а височината h в метри.
11т. 14. Футболна топка с маса m = 1 kg е ритната от земната повърхност вертикално нагоре с начална скорост v1=36\, \frackmh. Земното ускорение е 10\, \fracms^2 .
 • На каква височина h над земята ще се издигне топката, ако приемем, че триенето с въздуха се пренебрегва?
 • Указание: Когато топката се издигне на височина h, скоростта ѝ е равна на нула. Използвайте закона за запазване на механичната енергия. Превърнете скоростта от \frackmh  в  \fracms .
11т. 15. Щангист издига от пода щанга с маса m = 200 kg на височина h = 2 m за време t = 2 s. Земното ускорение е 10\, \fracms^2 .
 • Определете стойността на посочените по-долу величини и попълнете празните места като запишете отговорите с цели числа. Отговор, получен в дадена подточка може да се използва в някоя от следващите подточки.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

20:33 - 09.02.2017

Може ли някой да ми обясни осма задача? Благодаря предварително! :)
Профилна снимка

Администратор

10:23 - 10.02.2017

Здрасти, Ирен! Ти как я решаваш? Какво те затрудни? Кажи и с радост ще ти помогнем. :)
Профилна снимка

Ученик

20:01 - 16.02.2017

Няма значение, вече я разбрах! :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

23:46 - 10.12.2016

на въпрос номер 13 получавам отговор 82 , моля проверете дали е това отговора
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:17 - 13.12.2016

Здравей, Стефан! Отговорът е 66 MJ. Масата трябва да се превърне в килограм, а височината в метър, използвай g=10 m/s^2.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.