logo

Тест: Видове формули в органичната химия. Упражнение. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пълна структурна формула е тази, при която изписваш всички:
2
Означението -CH3 се нарича метилова група.
3
Органичните съединения се изразяват чрез:
4
На тази пълна структурна формула съответства молекулна формула със състав:
5
Молекулните формули са най-малко използваните в органичната химия. Те показват:
6
Използвай дадените думи и попълни вярно текста.
  • ключови думи: един, двa, три, четири, пет, шест
7
Хетероатоми в молекулите на органичните съединения са:
8
Свържи вярно вида и формулата на съответното съединение.
9
На съкратената формула CH3CH(CH3)CH2C(CH3)2CH3съответства пълна структурна формула:
10
  • Избери рационалната (съкратена) формула, съответстваща на изразената по-горе пълна структурна формула.
11
  • На схемата е показана пълна структурна формула на едно съединение. Състави рационална (съкратената) структурна формула на съединението.
  • Използвай латиница и арабски цифри. Между въглеродните атоми НЕ записвай валентни черти и НЕ оставяй интервали.
12
С молекулна формула C2H6O могат да бъдат записани следните структури:
13
  • Попълни празните места в съкратената структурна (рационална) формула на съединението, съответстващо на веригата, показана на схемата.
  • Използвай латиница и арабски цифри.
14
Избери формулите, с които вярно е записано съединението, означено на схемата.  
15
Кои от посочените структури съответстват на молекулна формула C4H9Br?

Описание на теста

В онлайн тест по химия за 9. клас върху  въглеродни вериги чрез много задачи ще припомниш и затвърдиш важни особености за видовете формули, използвани в органичната химия. Ще упражниш изписването на пълните структурни формули по дадени рационални (съкратени) или молекулни формули. Тестът ще ти помогне да се подготвиш перфектно за едно предстоящо изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се