Упражнение: Умножение на десетични дроби с естествено число. Важни задачи


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Умножение на десетични дроби. Решаване на задачи". Тук ще проверите знанията си за умножение на десетична дроб с десетична дроб. Ще се уверите дали знаете и спазвате правилата за умножение на дроби. Ще пресмятате изрази за лице на фигури, сметки в магазин, преход с такси. Ще се убедите дали, без да пресмятате, можете да прецените какъв ще бъде резултатът от умножението на дробите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Умножете 5,21 и 0,11.
5т. 2. Вярно ли е, че 14,4.0,7 = 10,09?
5т. 3. Без да пресмятате, сравнете: 0,5.0,2 и 0,5.1.
 • Попълнете знака на празното място.
5т. 4. Вярно ли е, че 64,5 < 64,5.1,3?
5т. 5. Сравнете 4,2.х, при х = 0,3, с множителя 4,2.
 • Попълнете знака на празното място.
6т. 6. Без да пресмятате отговорете кое от числата 28,2 и 28,2.0,6 е по-голямо и защо?
6т. 7. Пресметнете 2,8. х, ако х = 0,4.
 • Сравнете произведението с множителя 2,8.
6т. 8. Пресметнете А = а.в, ако а = 6,12 и в = 2,2.
6т. 9. Кое от неравенствата Е вярно?
 • 1/ 2,5.3,9 > 10
 • 2/ 2,5.3,9 > 3,9
 • 3/ 2,5.3,9 < 3,9
 • 4/ 2,5.3,9 < 0
6т. 10. Ако произведението на а и в е равно на 7,65, то 1,1.а.в е:
6т. 11. Стойността на израза (0,24 + 1,76).2,6 е:
6т. 12. Дадени са числата 1,6; 0,6; 1; 2,4. Без да пресмятате преценете кои от тях  трябва да се поставят на местата на x и y, така че да се изпълняват неравенствата?
 • х.2,02 < 2,02 < у.2,02
11т. 13. Подът на баня с размери 2,2 м и 1,5 м трябва да се покрие с плочки.
 • Колко квадратни метра площ ще бъде покрита с плочки?
11т. 14. Колко лева е заплатила Яна за 0,6 кг кашкавал по 7 лв. за килограм и два буркана лютеница по 1,8 лв.?
 • Запишете крайния отговор с цифри.
11т. 15. Една таксиметрова фирма работи при следните условия:
 • начална такса 0,40 лв.
 • пробег за 1 км - 0,50 лв. /дневна тарифа/
 • Колко ще трябва да заплати г-н Тодоров, ако е пътувал 5,2 км?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!