logo

Тест: Умножение на десетични дроби с естествено число

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Като знаете, че 627.35=21945, без да пресмятате определете на колко е равно произведението 62,7.35.
2
Като знаете, че 439.28=12292, определете кои произведения са пресметнати вярно:
3
Пресметнете 0,03.21.
4
Вярно ли е, че 1,25.8=10?
5
Кои от произведенията не са пресметнати вярно?  
6
Като използвате свойствата на умножението, определете кои от произведенията са пресметнати по рационален начин.
7
Намерете числената стойност на израза A=3,45.x, ако x=107.
8
Свържете всеки израз с неговата стойност.
9
Подредете изразите по големина, започвайки от израза с най- малка стойност.
10
Намерете пропуснатото число в редицата 0,004;0,008;0,012;......;0,020.
11
Пресметнете стойността на израза 2,5.\left ( 4,25+1,75 \right )+12,5
12
Подредете решението на задачата:  
13
Пресметнете стойността на израза A=a.12-5.b, ако a=3,2; b=0,17.
14
Запишете четири числа, първото от които е 3,28, а всяко следващо е два пъти по- голямо от предходното.
15
Ако n е естествено число и 328.n=66912, намерете произведението 3,28.n.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Умножение на десетични дроби". Тук ще проверите знанията си за умножение на десетична дроб с естествено число. Ще се уверите дали знаете и спазвате правилата за умножение на дроби. Ще пресмятате числена стойност на изрази, ще упражните правилото за умножение на десетични дроби с естествено число. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се