new-logo

Тест: Задачи: obwohl и trotzdem

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Trotzdem и obwohl са синоними.
2
В подчиненото изречение, въведено с obwohl, спрегнатата част на сказуемото стои ... .
3
Trotzdem може да стои на различно място в изречението.
 • В кои от изброените изречения мястото на trotzdem е правилно?
4
Кои две изречения са грешни?
5
В кои две изречения са спазени правилата за словореда на подчиненото и главното изречение?
6
Попълнете trotzdem или obwohl.
7
Попълнете trotzdem или obwohl.
 • РЕЧНИК
 • schnarchen - хъркам
 • sich beschweren - оплаквам се
8
Свържете изреченията с trotzdem.
9
Допишете изречението с дадените думи.
10
Подредете думите в подчиненото изречение.
 • gut - obwohl - der Film - sein
11
Свържете частите на изреченията.
 • РЕЧНИК
 • bellen - лая
 • die Sitzung,-en - заседание, съвещание
 • stören - преча, смущавам
 • sich unterhalten - разговарям
12
В кои примери дадените изречения са логично свързани?
 • Ich hatte schreckliche Zahnschmerzen.
 • Ich bin nicht zum Zahnarzt gegangen.
 
13
Попълнете trotzdem или obwohl.
 • РЕЧНИК
 • jahrelang - от години, с години
 • bestehen (auf Dativ) - държа на, настоявам за
 • zu sich nehmen - ям
 • die Verbindung,-en - връзка /тук: телефонна/
14
Свържете изреченията с obwohl.
15
Превърнете изреченията с obwohl в изречения с trotzdem.

Описание на теста

Как да преценим, дали в дадено изречение ще употребим trotzdem или obwohl? Какъв е словоредът в изречението (Wortfolge im Satz), когато главното и подчиненото изречение (Hauptsatz und Nebensatz) си разменят местата? Може ли изречението да започне с trotzdem? Къде стои trotzdem в изречението? Как превръщаме изречения, свързани с obwohl, в изречения, свързани с trotzdem? Тези типични трудности ще получат разрешение в онлайн теста по немски език за ниво В1 "Задачи: obwohl и trotzdem". Включените миниречници ще ви улеснят при изпълнението на задачите.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се