Упражнение: Задачи: obwohl и trotzdem


Описание на упражнението

Как да преценим, дали в дадено изречение ще употребим trotzdem или obwohl? Какъв е словоредът в изречението (Wortfolge im Satz), когато главното и подчиненото изречение (Hauptsatz und Nebensatz) си разменят местата? Може ли изречението да започне с trotzdem? Къде стои trotzdem в изречението? Как превръщаме изречения, свързани с obwohl, в изречения, свързани с trotzdem? Тези типични трудности ще получат разрешение в онлайн упражнението по немски език за ниво В1 "Задачи: obwohl и trotzdem". Включените миниречници ще ви улеснят при изпълнението на задачите.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Trotzdem и obwohl са синоними.
5т. 2. В подчиненото изречение, въведено с obwohl, спрегнатата част на сказуемото стои ... .
5т. 3. Trotzdem може да стои на различно място в изречението.
 • В кои от изброените изречения мястото на trotzdem е правилно?
5т. 4. Кои две изречения са грешни?
5т. 5. В кои две изречения са спазени правилата за словореда на подчиненото и главното изречение?
6т. 6. Попълнете trotzdem или obwohl.
6т. 7. Попълнете trotzdem или obwohl.
 • РЕЧНИК
 • schnarchen - хъркам
 • sich beschweren - оплаквам се
6т. 8. Свържете изреченията с trotzdem.
6т. 9. Допишете изречението с дадените думи.
6т. 10. Подредете думите в подчиненото изречение.
 • gut - obwohl - der Film - sein
6т. 11. Свържете частите на изреченията.
 • РЕЧНИК
 • bellen - лая
 • die Sitzung,-en - заседание, съвещание
 • stören - преча, смущавам
 • sich unterhalten - разговарям
6т. 12. В кои примери дадените изречения са логично свързани?
 • Ich hatte schreckliche Zahnschmerzen.
 • Ich bin nicht zum Zahnarzt gegangen.
 
11т. 13. Попълнете trotzdem или obwohl.
 • РЕЧНИК
 • jahrelang - от години, с години
 • bestehen (auf Dativ) - държа на, настоявам за
 • zu sich nehmen - ям
 • die Verbindung,-en - връзка /тук: телефонна/
11т. 14. Свържете изреченията с obwohl.
11т. 15. Превърнете изреченията с obwohl в изречения с trotzdem.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!