logo

Тест: Тъждествата сбор и разлика на куб (a±b)33±3a2b+3ab2±b3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът (m + n)³ е тъждествено равен на:
2
Изразът (x - y)³ е тъждествено равен на:
3
Кой от изразите е тъждествено равен на (1 + b)³?
4
Кой от изразите е тъждествено равен на (t - 1)³?
5
Изразът (y + 2)³ е тъждествено равен на:
6
Ако равенството (1+2n)³ = 1 + 6n + A + 8n³ е тъждество, то:
7
Вярно ли е, че \left ( ax+ay \right )^3=a^3\left ( x+y \right )^3?
8
Кои от многочлените са тъждествено равни на израза \left ( 2x+3 \right )^3?
9
Изразът (-x + 4y)³ e тъждествено равен на:
10
Свържи всеки израз с неговия тъждествен.
11
Равенството \left ( u - v \right )^3=64x^3-16x^2y+\frac43xy^2-\frac127y^3 ще бъде тъждество, ако:
12
Подреди решението на задачата: "Пресметнете 103^3".
13
Извърши степенуването \left ( 2+5x \right )^3 и посочи коефициента пред втората степен на x.
14
Определи липсващите коефициенти A и B, така че равенството да е тъждество.
  • (Ax-2y)^3=125x^3-Bx^2y+60xy^2-8y^3
15
Даден е изразът A=x^3+y^3. Колко е стойността на A, ако x+y=1 и x.y=-2?
  • Упътване: Като знаеш, че \left ( x+y \right )^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3, изрази x^3+y^3.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 7. клас ще тестваш наученото за формулите за съкратено умножение (а + b)³= а³ + 3a²b + 3ab² + b³ и  (а - b)³ = а³ - 3a²b + 3ab² - b. Как се намира сбор или разлика на трета степен? Как бързо да определяш отделните елементи във формулите и да преобразуваш по-сложни изрази? Бъди прецизен при записването на формулите, внимавай за знаците и извършвай правилно математическите действия. Реши задачите в теста, продължавай да се упражняваш и ще ставаш все по-уверен! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се