Упражнение: Структурна теория


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Структурна теория. Основни положения", чрез което ще проверите дали сте усвоили трите основни твърдения на Структурната теория, умеете ли да ги обяснявате и да давате примери по всяко от тях. С помощта на въпросите в теста ще допълните знанията си за явлението изомерия, за изомерите и ще си припомните от какво зависят свойствата на веществата според структурната теория. Упражнението ще ви помогне да се подготвите за изпитване в училище, където да се представите отлично. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Две съединения, които се записват с еднаква молекулна формула, но имат различни свойства са изомери помежду си.
5т. 2. Във водата H_2O определяме:
5т. 3. От схемата подберете вярно изразената структурна формула на водата: 
5т. 4. С молекулна формула C_4H_1_0 се записват две съединения - бутан и изобутан. Те се различават по:
5т. 5. Бутан и изобутан са изомери помежду си.
6т. 6. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица).
6т. 7. Свържете по двойки веществата със съответстващите им структурни формули.
6т. 8. Допълнете текста за второто основно положение на структурната теория (използвайте само кирилица).
6т. 9.  Дадените на схемата съединения етан и етилов алкохол имат различни свойства, защото:
6т. 10.  На схемата е представена структурната формула на изобутан.
6т. 11. Структурната формула, показана на схемата, е на:
6т. 12. Попълнете липсващите думи в третото основно твърдение на структурната теория (използвайте само кирилица).
11т. 13. Свойствата на двете съединения, показани на графиката, са:
11т. 14. На семата са показани:
11т. 15. Въглеводород с молекулна формула C_5H_1_2 се нарича пентан. Пентанът има 3 изомера. За тях са валидни твърденията:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!