new-logo

Тест: Структурна теория

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Две съединения, които се записват с еднаква молекулна формула, но имат различни свойства, са изомери помежду си.
2
Във водата H2O можеш да определиш:
3
От схемата подбери вярно изразената структурна формула на водата:
4
С молекулна формула C4H10 се записват две съединения - бутан и изобутан. Те се различават по:
5
Бутан и изобутан са изомери помежду си.
6
Попълни празните места в текста, като използваш част от дадените думи:
  • атомите, йоните, молекулите, атоми, молекули, йони, степен на окисление, валентност
7
Свържи по двойки веществата със съответстващите им структурни формули.
8
Допълни текста за второто основно положение на структурната теория, като използваш част от дадените думи:
  • атомите, йоните, молекулите, състава, свойствата
9
Попълни празните места в твърденията, като използваш част от дадените думи:
  • качественият, елементарният, видовият, количественият
 
10
 На схемата е представена структурната формула на изобутан.
11
Структурната формула, показана на схемата, е на:
12
Попълни празните места в третото основно твърдение на структурната теория, като използваш част от дадените думи:
  • структурите, свойствата, количествения, качествения, строежа, масата
13
Попълни празното място в текста.
  • Използвай кирилица.
14
Разгледай схемата и попълни празните места.
  • Използвай кирилица и арабски цифри.
15
Въглеводород с молекулна формула C5H12 се нарича пентан. Пентанът има 3 изомера. Попълни празните места в текста, така че да се получи вярно твърдение.
  • Използвай кирилица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Структурна теория", чрез който ще провериш дали си усвоил трите основни твърдения на Структурната теория, умееш ли да ги обясняваш и да даваш примери по всяко от тях. С помощта на въпросите в теста ще допълниш знанията си за явлението изомерия, за изомерите и ще си припомниш от какво зависят свойствата на веществата според структурната теория. Тестът ще ти помогне да се подготвиш за изпитване в училище, където да се представиш отлично. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се