Упражнение: Структурна теория


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Структурна теория", чрез който ще провериш дали си усвоил трите основни твърдения на Структурната теория, умееш ли да ги обясняваш и да даваш примери по всяко от тях. С помощта на въпросите в теста ще допълниш знанията си за явлението изомерия, за изомерите и ще си припомниш от какво зависят свойствата на веществата според структурната теория. Упражнението ще ти помогне да се подготвиш за изпитване в училище, където да се представиш отлично. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Две съединения, които се записват с еднаква молекулна формула, но имат различни свойства, са изомери помежду си.
5т. 2. Във водата H2O можеш да определиш:
5т. 3. От схемата подбери вярно изразената структурна формула на водата:
5т. 4. С молекулна формула C4H10 се записват две съединения - бутан и изобутан. Те се различават по:
5т. 5. Бутан и изобутан са изомери помежду си.
6т. 6. Попълни празните места в текста, като използваш част от дадените думи:
  • атоми, йони, молекули, степен на окисление, валентност, молекулност
6т. 7. Свържи по двойки веществата със съответстващите им структурни формули.
6т. 8. Допълни текста за второто основно положение на структурната теория, като използваш част от дадените думи:
  • атоми, йони, молекули, състав, свойства, строеж
6т. 9. Попълни празните места в твърденията, като използваш част от дадените думи:
  • качествен, елементарен, видов, количествен
 
6т. 10.  На схемата е представена структурната формула на изобутан.
6т. 11. Структурната формула, показана на схемата, е на:
6т. 12. Попълни празните места в третото основно твърдение на структурната теория, като използваш част от дадените думи:
  • структурите, свойствата, количествения, качествения, строежа, масата
11т. 13. Попълни празното място в текста.
  • Използвай кирилица.
11т. 14. Разгледай схемата и попълни празните места.
  • Използвай кирилица и арабски цифри.
11т. 15. Въглеводород с молекулна формула C5H12 се нарича пентан. Пентанът има 3 изомера. Попълни празните места в текста, така че да се получи вярно твърдение.
  • Използвай кирилица.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!