logo

Тест: Закон за запазване на механичната енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Механичната енергия е равна на сумата от кинетичната и потенциалната енергия.
2
Кое равенство изразява закона за запазване на механичната енергия?
  • Указание: Ek1 и En1 са начални енергии, а Ek2 и En2 са крайни енергии.
3
Подреди правилно частите от изречението.
4
При свободно падане (без съпротивление на въздуха) се запазва:
5
Енергията може да се създава и унищожава.
6
Две птици с еднакви маси летят с еднакви скорости на различна височина. Коя птица има по-голяма механична енергия?
7
Силите на триене намаляват механичната енергия на телата.
8
Топка пада върху ламарина и подскача до една и съща височина. В кой участък от траекторията и кинетичната, и потенциалната енергия на топката се увеличават?
9
Тяло има кинетична енергия 0,65 J и потенциална енергия 0,15 J. Колко е механичната му енергия?
10
Катеричка скача от дърво. В определен момент механичната ѝ енергия е 90 J, а кинетичната ѝ енергия е 50 J. Колко е потенциалната енергия?
11
Птица с маса 0,02kg лети със скорост 10m/s. Колко е механичната ѝ енергия, когато се намира на височина 5m?
  • Приеми, че g = 10\fracms^2 .
12
Попълни празното място, за да получиш вярно твърдение. Използвай една от посочените думи: реакция, триене, тежестта.
13
Кое е вярното твърдение за механичните енергии на трите тела от фигурата?
  • Указание: Изрази механичната енергия за всяко тяло, като заместиш с масата и скоростта, които са означени на чертежа.
14
Топче с маса m се спуска по наклон. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за механичната му енергия?
15
Топчето от фигурата е пуснато да се хлъзга надолу без начална скорост от точка А. Сравни скоростите му в точките B, C и D. Триенето се пренебрегва. Ще достигне ли топчето до точка Е?
  • На кой ред са правилни сравненията между скоростите на топчето и е даден верен отговор на горепосочения въпрос?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Ще упражниш знанията си за всичко важно, което трябва да знаеш за закона за запазване на механичната енергия. Научи ли как енергията може да се преобразува от потенциална в кинетична? Разбра ли как можеш да намираш механичната енергия на едно тяло като сума от кинетичната и потенциалната му енергия? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се