Упражнение: Закон за запазване на механичната енергия


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Закон за запазване на механичната енергия“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. На какво е равна механичната енергия на едно тяло? Можете ли да формулирате закона за запазване на механичната енергия? Разбрахте ли, че той е всеобхватен природен закон, на който се подчиняват всички процеси? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механична работа и енергия“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • разликата, сумата, тежестта, триене
5т. 2. Кое равенство изразява закона за запазване на механичната енергия?
  • Указание: Ek1  и Ep1 са начални енергии, а Ek2  и Ep2 са крайни енергии.
5т. 3. Подредете правилно частите от изречението:
5т. 4. При свободно падане се запазва:
5т. 5. Енергията може да се създава и унищожава.
6т. 6. Две птици с еднакви маси летят с еднакви скорости на различна височина. Коя птица има по-голяма механична енергия?
  • Указание: Припомнете си от какво зависят кинетичната и потенциалната енергия.
6т. 7. Силите на триене намаляват механичната енергия на телата.
6т. 8. Топка пада върху ламарина и подскача до една и съща височина.
  • В кой участък от траекторията и кинетичната, и потенциалната енергия на топката се увеличават?
6т. 9. Тяло има кинетична енергия 0,65 J и потенциална енергия 0,15 J.
  • Колко е механичната му енергия?
6т. 10. Катеричка скача от дърво. В определен момент механичната й енергия е 90 J, а кинетичната й енергия е 50 J.
  • Колко е потенциалната енергия?
6т. 11. Птица с маса 0,02 kg лети със скорост 10 m/s. Колко е механичната й енергия, когато се намира на височина 5 m?
  • Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
6т. 12. Попълнете празното място, за да получите вярно твърдение. Използвайте една от посочените думи.
  • реакция, триене
11т. 13. Кое е вярното твърдение за механичните енергии на трите тела от фигурата? Указание: Изразете механичната енергия за всяко тяло като заместите с масата и скоростта, които са означени на чертежа.
11т. 14. Топче с маса m се спуска по наклон. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за механичната му енергия?
11т. 15. Механичната енергия на тяло с маса 2 kg е 20 J.
  • Колко е скоростта на тялото, ако потенциалната му енергия е 4 J?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

12:02 - 24.01.2018

6:00 ;) не очаквах такъв резултат ;)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

15:42 - 08.11.2017

Моля помогнете със задача 15!
Профилна снимка

Администратор

13:00 - 09.11.2017

Здравей! Какво те затруднява?
+1
Профилна снимка

Студент

15:02 - 09.11.2017

Всичко.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:24 - 09.11.2017

Здравей, Chessmaster! Дадена е масата m, механичната енергия Е потенциалната енергия Е_р. Търсим скоростта v. Величините m и v присъстват във формулата за кинетична енергия (Е_к = m.v^2/2), но нямаме кинетична енергия. Тъй като са дадени механичната и потенциалната енергия, ще ги използваме да определим кинетичната (Е=Е_к + Е_р). После намираме скоростта.
+1
Профилна снимка

Студент

18:27 - 09.11.2017

Не разбрах каква формула трябва да използвам за да намерия E_k?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:25 - 10.11.2017

Здравей, Chessmaster! От формулата Е=Е_к + Е_р, изразяваме кинетичната енергия и получаваме израза Е_к = Е - Е_р = 20 – 4 = 16 J
+1
Профилна снимка

Студент

18:31 - 10.11.2017

Благодария Ви!
Профилна снимка

Ученик

22:45 - 05.03.2018

обаче,като верен отговор на 15 зад. ми дава 4
Профилна снимка

Администратор

15:44 - 06.03.2018

Ти как пресметна задача 15, Адрияна? Искаш ли да напишеш тук и госпожа Георгиева ще помогне?
Профилна снимка

Ученик

12:28 - 08.03.2018

Ек=Е-Ер=20-4=16
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:17 - 11.03.2018

Здравей, Адрияна! Това, което си пресметнала е кинетичната енергия- тя е 16 J. А в задачата се търси скоростта на тялото. Намираме я от формулата за кинетична енергия: Е_к = m.v^2/2. Знаем колко е кинетичната енергия и масата. Опитай се сама да довършиш решението като заместиш и пресметнеш.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

15:45 - 14.01.2016

На 11 въпрос мисля че има грешка не рябва ли да пише потеняиална а не механична енергия?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-5