new-logo

Тест: Закон за запазване на механичната енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • разликата, сумата, тежестта, триене
2
Кое равенство изразява закона за запазване на механичната енергия?
  • Указание: Ek1  и Ep1 са начални енергии, а Ek2  и Ep2 са крайни енергии.
3
Подредете правилно частите от изречението:
4
При свободно падане се запазва:
5
Енергията може да се създава и унищожава.
6
Две птици с еднакви маси летят с еднакви скорости на различна височина. Коя птица има по-голяма механична енергия?
  • Указание: Припомнете си от какво зависят кинетичната и потенциалната енергия.
7
Силите на триене намаляват механичната енергия на телата.
8
Топка пада върху ламарина и подскача до една и съща височина.
  • В кой участък от траекторията и кинетичната, и потенциалната енергия на топката се увеличават?
9
Тяло има кинетична енергия 0,65 J и потенциална енергия 0,15 J.
  • Колко е механичната му енергия?
10
Катеричка скача от дърво. В определен момент механичната й енергия е 90 J, а кинетичната й енергия е 50 J.
  • Колко е потенциалната енергия?
11
Птица с маса 0,02 kg лети със скорост 10 m/s. Колко е механичната й енергия, когато се намира на височина 5 m?
  • Приемете земното ускорение за 10 \fracms^2 .
12
Попълнете празното място, за да получите вярно твърдение. Използвайте една от посочените думи.
  • реакция, триене
13
Кое е вярното твърдение за механичните енергии на трите тела от фигурата? Указание: Изразете механичната енергия за всяко тяло като заместите с масата и скоростта, които са означени на чертежа.
14
Топче с маса m се спуска по наклон. Кое е ГРЕШНОТО твърдение за механичната му енергия?
15
Механичната енергия на тяло с маса 2 kg е 20 J.
  • Колко е скоростта на тялото, ако потенциалната му енергия е 4 J?

Описание на теста

Онлайн тестът „Закон за запазване на механичната енергия“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. На какво е равна механичната енергия на едно тяло? Можете ли да формулирате закона за запазване на механичната енергия? Разбрахте ли, че той е всеобхватен природен закон, на който се подчиняват всички процеси? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механична работа и енергия“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се