logo

Тест: Съюзът obwohl

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава obwohl?
2
Попълнете значенията на немски език.
3
Изречението, въведено със съюза obwohl, е ...
4
Кои две изречения съдържат пунктуационна грешка?
5
В подчиненото изречение за отстъпка, въведено със съюза obwohl, ... .
6
Кое е правилното продължение на изречението?
  • Ich führe den Hund spazieren, ...
7
Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Der kleine Peter möchte ein Buch bekommen, obwohl ... .
8
Подредете частите на изречението.
  • Obwohl Magdalena lernen muss, ... .
9
Подредете частите на изречението.
  • Obwohl das Wetter schlecht war, ... .
10
Кои са подходящите продължения на изречението?
  • Obwohl Manfred spät aufgestanden ist, ...
11
Свържете изреченията.
12
В кои изречения може да поставим obwohl?
13
Попълнете obwohl или trotzdem.
14
Съставете изречения от дадените думи.
15
Попълнете изреченията с obwohl, trotzdem, weil или deshalb.

Описание на теста

Тествайте знанията и уменията си за подчинителния съюз obwohl и изреченията за отстъпка (Konzessivsatz) с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Съюзът obwohl". Какво е значението на obwohl на български? Каква е разликата между obwohl, trotzdem и trotz? Какъв е словоредът на подчиненото и главното изречение (Nebensatz und Hauptsatz), когато те стоят на първо и на второ място в изречението? Какъв е словоредът на подчиненото изречение, когато то съдържа глагол в минало време (Perfekt) или страдателен залог (Passiv), или когато в изречението има модален глагол (Modalverb) и глагол с делима представка trennbares Verb)? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се