Упражнение: Структурна теория. Предпоставки за създаване


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Структурна теория. Предпоставки за създаване", чрез което ще тествате дали сте разбрали какво се нарича структура на химично съединение, как строежът на веществата определя техните свойства, а те от своя страна употребата им, какво е качествен и количествен състав на едно съединение и кое явление наричаме изомерия, а съединенията - изомери. С интересни задачи ще тествате научили ли сте особеностите на въглеродните атоми в органичните съединения и дали умеете да ги изразявате и обяснявате. Тестът е прекрасен начин да се подготвите за перфектно представяне при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Структура на съединение с молекулен строеж се нарича начинът на подреждане на атомите в молекулите на съединението.
5т. 2. Химичните елементи, изграждащи веществото определят неговия:
5т. 3. Броят на атомите от всеки вид, които образуват вещество, определят неговия качествен състав.
5т. 4. Допълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица).
5т. 5. Въглеродният атом в органичните съединения е винаги от:
6т. 6. Изомерите са съединения с:
6т. 7. Посочете реда, в който вярно е посочена взаимната връзка между състава, строежа, свойствата и употребата на веществата.
6т. 8. Бутан и изобутан имат различни температури на кипене, защото имат:
6т. 9. Валентност е свойството на атомите да се свързват с точно определен брой:
6т. 10. Допълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица).
6т. 11. Въглеродните атоми могат да се свързват във вериги:
6т. 12. Свържете по двойки съответстващите си вериги.
11т. 13. С молекулна формула C_2H_6O се записват две съединения - етилов алкохол и диметилов етер. Двете вещества:
11т. 14.  На схемата е изразена вярно въглеродна верига с хетероатом.
11т. 15.  На фигурата са изобразени структурни формули на:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!