Упражнение: Въведение в органичната химия


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 9. клас на тема "Въведения в органичната химия", чрез който ще тестваш дали си разбрал кои съединения наричаме органични и защо са отделен вид от неорганичните. А как въглеродът може да образува само с няколко елемента такова голямо разнообразие от съединения? Запомни ли какво гласи структурната теория и кои са предпоставките за създаването ѝ? Чрез нашите интересни въпроси ще се подготвиш за отличен старт в света на органичната химия. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Органичната химия е самостоятелна наука, която изучава почти всички съединения на въглерода.
5т. 2. Веществата от живите организми се наричат:
5т. 3. Кои от следните съединения на въглерода НЕ изучава органичната химия?
5т. 4. Органичните вещества се създават само в растителни и животински организми от специална жизнена сила.
5т. 5. Въглеродният атом в органичните съединения е винаги от:
6т. 6. Изомерите са съединения с:
6т. 7. Въглехидратите, белтъците и мазнините са неорганични съединения.
6т. 8. Свържи съединенията с техния тип.
6т. 9. Валентност е свойството на атомите да се свързват с точно определен брой:
6т. 10. Попълни празните места в текста, като използваш част от дадените думи:
  • атоми, молекули, йони, отделени, свързани
6т. 11. Въглеродните атоми могат да се свързват във вериги...
6т. 12. Свържи по двойки съответстващите си вериги.
11т. 13. На фигурата е показаната структурната формула на първото органично съединение, което Вьолер е получил от неорганичното съединение амониев цианат. Използвай кирилица и малки букви и напиши наименованието на това съединение.
11т. 14. Разгледай схемата и попълни празното място в изречението.
  • Използвай кирилица.
11т. 15. Разгледай формулите на съединенията от схемата и попълни празното място в текста.
  • Използвай кирилица и малки букви.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!