new-logo

Тест: Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пресметнете 0,19.10.  
2
Вярно ли е, че 2,78.100=278?  
3
Посочете верния отговор на задачата: 4,023.1000.  
4
Вярно ли е, че десетична дроб умножаваме  с 10, 100, 1000 и т.н. като преместваме само десетичната запетая надясно  в зависимост от броя на нулите в числото, с което умножаваме?
5
Вярно ли е, че десетична дроб делим с 10, 100, 1000 и т.н. като преместваме само десетичната запетая надясно толкова знака, колкото нули има в числото, с което делим?
6
Умножете 0,00874.10000.
7
Извършете делението 100,56:1000.
8
Намерете лицето на правоъгълник с размери 10cm и 15,6cm.
9
Кое равенство не е вярно?
10
Ако увеличим 1000 пъти 0,009, ще получим:
11
Свържете всяка задача с правилото за умножение или деление:
12
Подредете произведенията по големина, започвайки от най- голямото.
13
Намислих едно число. Разделих го на 10 и полученото число отново разделих на 10. Получих 0,07. Познай кое е числото.
14
Намерете числото, което е 10000 пъти по- голямо от 0,206.
15
Пресметнете \left ( 0,046.100 \right ):10.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100, 1000 ...". Тук ще проверите знанията си за умножение на десетичните дроби с 10, 100, 1000. Ще проверите дали умеете правилно да съобразявате за получения резултат, използвайки правилата за умножение. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (73)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се