new-logo

Тест: Животът на Балканите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои райони заселили най-напред османските турци, след завладяването на Балканите?
2
Кой град заради европейския си вид получил прозвището "Малкия Париж"?
3
За какво помогнало производството на дървени въглища през XIX в. в българските земи?
4
Отговорете с да или не: 
  • С разрастването броя на чифлиците, нараствал броя на безимотните селяни, които обработвали чужда земя срещу възможността да издържат семействата си.
5
Какви новости се появяват в големите градове на Балканския полуостров през XIX в.?
6
По какви признаци се обособявали махалите в Балканските градове?
7
Кое било най-характерно за българските селяни през Възраждането?
8
Отговорете вярно или грешно:
  • В Истанбул между 1836 и 1846 г. европейското население чувствително намаляло.
9
Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Централна търговска улица, характерна за старите балкански градски центрове.
10
Кой уреждал взаимоотношенията между турските власти и християнското население в селата?
11
Кои учреждения не били характерни през XIX в. за градовете, останали под османска власт?
12
Кой е най-големият панаир в българските земи, за търговия със земеделски произведения и занаятчийски стоки до Освобождението?
13
Свържете понятията с текста така, че да се получат верни твърдения:
14
Свържете изображенията с текста така, че да се получат верни твърдения:
15
Попълнете липсващото в текста така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас „Животът на Балканите“ ще проверите знанията си за начина на живот през XIX в. на Балканите. А знаете ли какво е най-характерно за устройството на градовете и селата? Кои са чифликчиите, аргатите и кираджиите? Каква е съдбата на големите градове в империята? С този тест ще проверите, знаете ли какви новости се появяват през Възраждането в градовете и селата. Каква била съдбата на малоимотните селяни? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се