logo

Тест: Животът на Балканите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кой термин се обозначава процесът на всестранното обновяване на европейските общества през Новото време?
2
Кои столици на новите балкански държави ускорено се модернизират до средата на 70-те години на ХІХ век?
3
Какво означава думата чаршия?
4
В кои градове се откриват първите книжарници?
5
Какви просветни институции се откриват в балканските столици през ХІХ век?
6
През ХІХ век се създават общините, които играят важна роля в живота на селото.
7
Какви промени настъпват на Балканите през Възраждането?
8
Успоредно с оформянето на отделните нации на Балканите през ХІХ век се усвояват ценностите на Западна Европа.
9
Кои твърдения за развитието на балканските градове през ХІХ век са верни?
10
Защо младите българи, получили образование в чужбина, се превръщат в основен двигател на промените през Възраждането?
11
„Но най-красноречиво доказателство, че българското учебно дело успешно намалява броя на неграмотните, е това: от децата на възраст от 10 до 15 години грамотните са над 50%, а без мюсюлманите те са близо 60% ... неграмотните в Галиция и Далмация са 80% ... без да споменаваме Испания, където те са 80%, и Южна Италия, където са също толкова...“, Степан Радич, „Възродена България 1878 – 1913 г.“
  • Коя е вярната информация според документа?
12
Свържи типа населено място с присъщите му характеристики.
13
Разпознай изображението.
  • Запиши името и фамилията на личността без съкращения.
14
Попълни пропуснатата дума в документа.
15
„Там (с. Ветрен) можах да проуча вътре в самите семейства нравите на българите: това са нравите на нашите швейцарски и савойски селяни. Тези хора са простовати, меки, изпълнени с уважение към свещениците си и с усърдие към религията си – източното православие ... Те живеят в големи села и малки градове, отделени от турците ...“, Алфонс дьо Ламартин, „Пътуване в Ориента“, 1832 – 1833 г.
  • Кои са верните изводи според документа?

Описание на теста

С онлайн теста по история за 8. клас ще провериш знанията си за живота на Балканите през ХІХ век. Какви промени настъпват в нашия регион по времето на Възраждането? В кои области на живота модернизацията има най-ярки проявления? Каква е ролята на образованието за процесите на промяна на обществото и кои са най-важните просветни институции? Можеш ли да сравниш живота в града и селото? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се