Упражнение: Животът на Балканите


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8. клас „Животът на Балканите“ ще проверите знанията си за начина на живот през XIX в. на Балканите. А знаете ли какво е най-характерно за устройството на градовете и селата? Кои са чифликчиите, аргатите и кираджиите? Каква е съдбата на големите градове в империята? С този тест ще проверите, знаете ли какви новости се появяват през Възраждането в градовете и селата. Каква била съдбата на малоимотните селяни? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои райони заселили най-напред османските турци, след завладяването на Балканите?
5т. 2. Кой град заради европейския си вид получил прозвището "Малкия Париж"?
5т. 3. За какво помогнало производството на дървени въглища през XIX в. в българските земи?
5т. 4. Отговорете с да или не: 
  • С разрастването броя на чифлиците, нараствал броя на безимотните селяни, които обработвали чужда земя срещу възможността да издържат семействата си.
5т. 5. Какви новости се появяват в големите градове на Балканския полуостров през XIX в.?
6т. 6. По какви признаци се обособявали махалите в Балканските градове?
6т. 7. Кое било най-характерно за българските селяни през Възраждането?
6т. 8. Отговорете вярно или грешно:
  • В Истанбул между 1836 и 1846 г. европейското население чувствително намаляло.
6т. 9. Запишете понятието, което отговаря на текста:
  • Централна търговска улица, характерна за старите балкански градски центрове.
6т. 10. Кой уреждал взаимоотношенията между турските власти и християнското население в селата?
6т. 11. Кои учреждения не били характерни през XIX в. за градовете, останали под османска власт?
6т. 12. Кой е най-големият панаир в българските земи, за търговия със земеделски произведения и занаятчийски стоки до Освобождението?
11т. 13. Свържете понятията с текста така, че да се получат верни твърдения:
11т. 14. Свържете изображенията с текста така, че да се получат верни твърдения:
11т. 15. Попълнете липсващото в текста така, че да се получат верни твърдения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!