Упражнение: Строеж на веществото. Безценен тест. Част 2


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Строеж на веществото. Безценен тест - част 2" с помощта, на което ще проверите знанията си върху строеж на атома, мястото на елементите в Периодичната таблица, видовете химични връзки във веществата и строеж и свойства на кристалните вещества. Тестът е прекрасен завършек на раздела и с негова помощ ще се подготвите за отлично представяне при изпитване в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Със символа _{6}^{14}C е означен:
5т. 2. Елемент Е се намира в 3 период, ІІА група на периодичната система. Следователно има:
5т. 3. Съпоставете Люисовите символи за разпределение на електроните във външния електронен слой с номера на групата, в която се намира елементът, означен с Е:
5т. 4. Елементите H и O са неметали. Химичната връзка, която образуват помежду си е:
5т. 5. Кристалните вещества с добра разтворимост във вода, висока температура на топене и крехкост са вещества с йонна кристална решетка.
6т. 6. Елементът фосфор е 15 пореден номер в Периодичната таблица. Попълнете с арабски цифри броя на електроните в електронната му обвивка и разпределението им по електронни слоеве.
6т. 7. Посочете верните твърдения за химичен елемент, чиито атоми имат 2 електрона в първи електронен слой, 8 електрона във втори електронен слой и 7 електрона в трети електронен слой.
6т. 8. Съпоставете веществата със съответстващата химична връзка между частиците.
6т. 9. Характеризирайте химичната връзка във веществата, като попълните празните места в текста (използвайте само кирилица).
6т. 10. За връзката между атом кислород и атом водород може да се определи, че:
6т. 11. Веществото А има много голяма твърдост, висока температура на топене, не се разтваря във вода и е крехко. Характеристиките са за вещество с:
6т. 12. Солта меден дихлорид се разтваря във вода, има висока твърдост, висока температура на топене, но е крехка. Солта има:
11т. 13. Частиците _1_3Al^3^%2B, _1_0Ne, _8O^2^- имат равен брой:
11т. 14. Посочете невярното твърдение за изобразената на схемата химична връзка.
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте арабски цифри и математически знаци).

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!