new-logo

Тест: Събиране и изваждане на десетични дроби. Ред на действия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Равни ли са изразите: 29,86 - 4,08 - 2,5 и 29,86 - (4,08 - 2,5) ?
2
Вярно ли е, че скобите променят реда на действията?
3
Намерете стойността на израза: 3,32 + (6,24 - 1,56).
4
Пресметнете и посочете верен отговор:
  • (45 - 9,56) - (24,72 - 10,28) = ?
5
Извършете действията: 62,58 - (32,8 - (3 + 1,52))
6
Кои изрази са пресметнати вярно?
7
Вярно ли е, че:
  • 84,82 - (6,85 + 4,08) = 73,85?
8
От сбора на числата 19,2 и 5,7 извадете тяхната разлика.
9
Резултатът от кой израз е 9,9?
  • 1/ (40 - 11,25) - (9,26 + 4,24)
  • 2/ (15,08 - 2,18) - (7,3 - 4,3)
  • 3/ (20 - 8,42)  + 4,65
10
Сборът на три числа е 17,7. Как ще се промени той, ако първото събираемо увеличим с 2,3, а второто увеличим с 5,8?
11
Напишете три числа, първото от които е 13,4, а всяко следващо е с 2,1 по-малко от предходното.
  • След това намерете сбора на първото и третото число.
12
В кой израз скобите са излишни?
  • 1/ 12,3 + (3,6 + 10)
  • 2/ 12,9 - (3,06 + 0,04)
  • 3/ 32,6 - (25,9 + 14,8)
13
Апартамент се състои от три стаи. Първата стая е 15,6m^2, втората е с 4,9m^2 по- голяма от първата, а третата е със 7,8m^2 по- малка от втората. Свържете всеки един от въпросите с верния му отговор.
14
Подредете изразите по големина, започвайки от най- малкия.
15
Трима ученици участвали в състезание по плуване. Когато първият ученик преплувал 25,3m, вторият бил с 4,7m по- назад от него, а третият- с 10,7 пред втория. С колко метра третият ученик е изпреварил първия?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Събиране и изваждане на десетични дроби. Ред на действие. Скоби". Тук ще проверите знанията си за събирането и изваждането на десетичните дроби. Ще проверите дали умеете правилно да спазвате реда на действия при пресмятане на изрази с десетични дроби. Ще пресмятате изрази с десетични дроби. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се