logo

Тест: Спрежение в сегашно време на lesen и sehen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво е значението на глаголите lesen и sehen?
2
Двата глагола lesen и sehen имат обща особеност. Коя е тя?
3
Свържете изреченията с подходящата картинка:
4
Посочете двете правилни форми на глагола lesen.
5
Посочете двете правилни форми на глагола sehen.
6
Попълнете всички липсващи форми на глагола lesen.
7
Попълнете всички липсващи форми на глагола sehen.
8
Кое местоимение или кои местоимения са възможен подлог в следното изречение?
  • ... liest Kriminalromane sehr gern.
9
Кое местоимение или кои местоимения са възможен подлог в следното изречение? Seht ... mich?
10
Свържете частите на изреченията:
11
Изберете подходящия въпрос или подходящите въпроси за следния отговор:
  • Ich lese jetzt einen Roman.
 
12
Изберете подходящите отговори на следния въпрос:
  • Sieht sie den Mann da?
13
Попълнете глагола sehen в следните изречения:
14
Попълнете формите на глагола lesen:
15
Поставете глагола lesen или sehen в подходящото лице и число:

Описание на теста

Онлайн тестът "Спрежение в сегашно време на глаголите lesen и sehen" ("Die Verben lesen und sehen - Konjugation im Präsens") ни среща с два изключително важни и често срещани в ежедневието, в учебниците и на контролни глагола - чета и гледам/виждам. Тествайте знанията си за спрежението им в единствено и множествено число, лесно и забавно с множество примери и разнообразни задачи. Онлайн тестът по немски език е подходящо за начинаещи на нива А1 и А2 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (34)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се