logo

Тест: Спрежение на глаголите stehen, gehen, verstehen в сегашно време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво е значението на следните глаголи?
2
Инфинитивът на всеки глагол се състои от две части - корен (основа) и окончание. Кой е коренът на посочените глаголи?
3
Глаголите gehen, stehen, verstehen съдържат комбинацията гласна + -h- . Вярно ли е следното твърдение?
  • Когато -h- стои след гласна, -h- не се произнася и не се чува.
 
4
Глаголите gehen, stehen, verstehen съдържат комбинацията гласна + -h- . Вярно ли е следното твърдение?
  • Звукът -h- удължава предходната гласна.
5
Вярно ли е следното твърдение?
  • Когато спрягаме глаголи като gehen, stehen, verstehen, добавяме гласната -е- в следните три форми:
  • 1. второ лице ед.число (например du gehest)
  • 2. трето лице ед.число (например er/sie/es gehet)
  • 3. второ лице мн.число (например ihr gehet).
 
6
На кой ред всички форми на глагола gehen са правилни?
7
На кой ред всички форми на глагола stehen са правилни?
8
Свържете частите на изреченията:
9
Свържете частите на изреченията:
10
Свържете частите на изреченията:
11
Една форма на глагола verstehen е сгрешена. Коя е тя?
12
Попълнете пропуснатите форми на глагола verstehen:
13
Свържете въпросите с подходящите отговори:
14
В следните изречения липсва сказуемото.
  • Изберете подходящия по смисъл глагол (gehen, stehen или verstehen) и го поставете в правилното лице и число.
15
Изречението съдържа грешка. Поправете я, като препишете наново цялото изречение.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език "Спрежение на глаголите gehen, stehen, verstehen в сегашно време" ("Konjugation der Verben gehen, stehen, verstehen im Präsens") ще ви помогне да затвърдите правилното спрежение на тези три глагола и да не допускате грешки, когато ги употребявате. Разнообразните типове задачи ще ви помогнат да разширите и лексикалните си знания, свързани с глаголите ходя/вървя, стоя, разбирам. Онлайн тестът по немски език е подходящ за начинаещи на ниво А1 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (51)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се