new-logo

Тест: Потенциална енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
 • сила, работа, кинетична, потенциална
2
Формулата за потенциална енергия може да се запише във вида:
3
Мерната единица за потенциална енергия е:
4
Подредете правилно частите от изречението:
5
Стойността на потенциалната енергия зависи от избора на нулево ниво.
6
Кои от изброените тела притежават потенциална енергия, ако за нулево равнище се приеме земната повърхност:
 • 1 - клон на дърво
 • 2 - ябълка на дърво
 • 3 - ябълка, паднала на земята
7
Потенциалната енергия на телата е толкова по-голяма, колкото:
8
От балкон, намиращ се на 20 m над земята, дете изпуска книга с маса 2 kg.
 • Колко е потенциалната енергия на книгата спрямо земята, когато е на нивото на балкона?
9
Тяло с маса 6 kg има потенциална енергия 588 J.
 • На каква височина се намира тялото?
10
Тяло има потенциална енергия 441 J и се намира на височина 15 m.
 • Колко е масата на тялото?
11
На една и съща височина се намират парче олово и парче тебешир с един и същ обем. Следователно двете тела имат еднакви потенциални енергии.
12
Тяло с маса 6 kg е издигнато на височина 10 m, а тяло с маса 3 kg - на височина 20 m.
 • Кое твърдение е вярно за тези тела?
13
Кран издига вертикално нагоре на височина 5 m товар с тегло 4.10^4 N . С колко нараства потенциалната енергия на товара?
 • Указание: Потенциалната енергия е равна на работата за издигането на товара над земната повърхност. А работата е равна на силата по пътя.
14
Топчето от фигурата има маса 10 g. Определете потенциалната енергия на топчето, ако нулевото ниво е различно.
 • Свържете частите от изречения, така че да получите верни твърдения. 
15
На фигурата са показани три топчета с различни маси, намиращи се на различни височини над земната повърхност, която е избрана за нулево ниво.
 • Кое от следните съотношения между потенциалните енергии на топчетата е вярно? 

Описание на теста

Онлайн тестът „Потенциална енергия“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво наричаме потенциална енергия? Знаете ли от какво зависи тя? Можете ли да пресмятате потенциална енергия на различни тела? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механична работа и енергия“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се