logo

Тест: Потенциална енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Издигнатите над земната повърхност тела могат да извършат (1), защото имат енергия, която се дължи на гравитацията. Тя се нарича (2) енергия.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
2
Формулата за потенциална енергия може да се запише във вида:
3
Мерната единица за потенциална енергия е:
4
Потенциалната енергия е равна на работата, извършена за издигане на тялото над земната повърхност.
5
Стойността на потенциалната енергия зависи от избора на нулево равнище.
6
Кои от изброените тела притежават потенциална енергия, ако за нулево равнище се приеме земната повърхност?
  • 1 - клон на дърво
  • 2 - ябълка на дърво
  • 3 - ябълка, паднала на земята
7
Потенциалната енергия на телата е толкова по-голяма, колкото:
8
От балкон, намиращ се на 20 m над земята, дете изпуска книга с маса 2 kg. Земното ускорение е g=9,8m/s^2.
  • Колко е потенциалната енергия на книгата спрямо земята, когато е на нивото на балкона?
9
Тяло с маса 6 kg има потенциална енергия 588 J. На каква височина се намира тялото? Земното ускорение е g=9,8m/s^2.
10
Тяло има потенциална енергия 441 J и се намира на височина 15 m. Колко е масата на тялото? Земното ускорение е g=9,8m/s^2.
11
На една и съща височина се намират парче олово и парче тебешир с един и същ обем. Следователно двете тела имат еднакви потенциални енергии.
12
Тяло с маса 6 kg е издигнато на височина 10 m, а тяло с маса 3 kg - на височина 20 m. Кое твърдение е вярно за тези тела?
13
Кое от телата на фигурата има най-голяма потенциална енергия?
14
Топчето от фигурата има маса 10 g. Определи потенциалната енергия на топчето, ако нулевото ниво е различно.
  • Свържи частите от изречения така, че да получиш верни твърдения.
15
На фигурата са показани три топчета с различни маси, намиращи се на различни височини над земната повърхност, която е избрана за нулево равнище. Кое от следните съотношения между потенциалните енергии на топчетата е вярно?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли най-важното за потенциалната енергия? Какво представлява тя? Как е свързана с работата на силата на тежестта? Как може да се променя потенциалната енергия? Разбра ли каква е формулата за потенциалната енергия, както и в какви единици се измерва? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се