logo

Тест: Тъждествени изрази. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В равенството х - 2у - 2у- х = 2х - 4у постави скоби, така че да се получи тъждество.
2
Тъждествено равни ли са изразите -3ab(2 - a) и 3a²b - 6ab²?
3
Вярно ли е, че равенството 3x² + 6x = 3x(3 + x) - 3x е тъждество?
4
Тъждество ли е равенството 0,2x²(-2xy)² = 0,8 (x²y)²?
5
Ако равенството m² + mn - n² - 1  = m² - n² + A е тъждество, изразът А е равен на:
6
Кое от долните четири равенства НЕ е тъждество?
7
Кои от равенствата са тъждества?
8
Боян и Петър решават задача. Разгледай решенията им и отговори кой е решил вярно задачата:
  • Тъждествено равни ли са изразите:
  •  А=(x - 1)(2x +1)  и  В = x (x + 2) - 3  
9
Намери едночлена u, за който равенството (2ab)² + = 2a²b² е тъждество.
10
Даден е изразът 10x(0,2x + 2y) - y(9x - y) + x(2x - 7y). Той НЕ е тъждествено равен на:
11
Кое от дадените равенства НЕ е тъждество?
12
В равенствата замени всяка от буквите A, B, C и D с някой от дадените едночлени, така че получените равенства да са тъждества:
  • A - 9 = (2x - 3)(2x + 3)
  • (x - 1)(x + 5) = x² + B - 5
  • C.(2x + 1) = 4x² + 2x
  • 2x + 4x³ = 2x(1 + D)
13
Кои от изразите А = 2(у - х), В = -2(х - у), С = -2х - 2у, или D = 2х - 2у са тъждествено равни на израза 2у - 2х? Запиши изразите с главни букви по азбучен ред.
14
Свържи дадените изрази, така че получените равенства да са тъждества.
15
Подреди решението на задачата: "Докажи тъждеството \left ( x+3 \right )\left ( x-5 \right )-12\left ( x-1 \right )\left ( x-3 \right )=-11x^2+46x-51".

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 7. клас  „Тъждествени изрази. Задачи” ще тестваш още веднъж знанията си за тъждества и тъждествени преобразувания на изрази. Отново ще трябва точно и бързо да извършваш действията, да откриваш тъждествено равни изрази или да определяш липсващи елементи в дадени тъждества. Реши задачите в този онлайн тест и ще навлезеш уверено в математиката за 7. клас! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се