Упражнение: Свойства на действие събиране на десетични дроби


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Свойства на събирането на десетични дроби". Тук ще проверите знанията си за събирането на десетичните дроби. Ще се упражните, използвайки разместителното и съдружителното свойства на събирането, рационално да събирате десетични дроби с две, три и четири събираеми. Направете упражнението, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че: 2,67 + 0,33 = 0,33 + 2,67 ?
5т. 2. Какъв знак трябва да се постави в \square, за да е вярно:     1,92+\left ( 0,102+2,01 \right )\square \left (1,92+0,102 \right )+2,01?
5т. 3. Изпълнено ли е равенството:
  • (11,24 + 8,5) + 10,76 = (11,24 + 11,76) + 8,5
5т. 4. Пресметнете рационално сборовете, като използвате свойствата на събирането:
  • 6,53 + 21,4 + 3,47 + 7,6
5т. 5. Пресметнете рационално:
  • 13,21 + 5,96 + 6,79
6т. 6. Извършете събирането и свържете събираемите с верния им сбор.
6т. 7. Пресметнете числената стойност на израза и посочете верния отговор:
  • В = 4,62 + 1,3 + х, ако х = 0,08.
6т. 8. Пресметнете рационално:
  • 10,73 + 14,23 + 11,27 + 9,77
6т. 9. Посочете сборовете, които са пресметнати рационално.
6т. 10. Проверете и отговорете дали се изпълнява за числата а=0,18 в=2,8 и с=3,82 съдружителното свойство: (а+в)+с = а+(в+с)?
6т. 11. Дадени са три числа, първото от които е 2,62, а всяко следващо е с 1,38 по-голямо от предходното.
  • Пресметнете сбора на трите числа.
6т. 12. Свържете всяка от дробите със съответния ѝ сбор.
11т. 13. Намерете обиколката на триъгълник, ако едната му страна е 4,81dm, втората- 3,56dm, а третата е с 1,77dm по- голяма от втората.
11т. 14. Кое число е с 6,3 по- голямо от 45,6?
11т. 15. Към сбора на числата 4,57 и 12,16 прибавете 3. Кое число се получава?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

17:01 - 29.09.2015

Имам отличен 6! Ура!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+3
Профилна снимка

Ученик

20:09 - 09.10.2015

Искам да ви попитам, защо ми смятате за грешен отговора като то имаше две 42см и аз отбелязах горното, а пък то е било долното, което е същото, защо ми го смятате за грешно?????
+1
Профилна снимка

Ученик

15:47 - 20.10.2015

Да и аз направих така!Защо са така?
+2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Родител

15:31 - 20.01.2018

5.81
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

19:08 - 06.01.2018

6.00!!!Ура
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

08:55 - 06.01.2018

Много интересен урок искам по-нататък да има още по-интересни уроци
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

04:06 - 12.05.2017

и аз сам със момичетата
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.