logo

Тест: Свойства на действие събиране на десетични дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че: 2,67 + 0,33 = 0,33 + 2,67 ?
2
Какъв знак трябва да се постави в \square, за да е вярно:     1,92+\left ( 0,102+2,01 \right )\square \left (1,92+0,102 \right )+2,01?
3
Изпълнено ли е равенството:
  • (11,24 + 8,5) + 10,76 = (11,24 + 11,76) + 8,5
4
Пресметнете рационално сборовете, като използвате свойствата на събирането:
  • 6,53 + 21,4 + 3,47 + 7,6
5
Пресметнете рационално:
  • 13,21 + 5,96 + 6,79
6
Извършете събирането и свържете събираемите с верния им сбор.
7
Пресметнете числената стойност на израза и посочете верния отговор:
  • В = 4,62 + 1,3 + х, ако х = 0,08.
8
Пресметнете рационално:
  • 10,73 + 14,23 + 11,27 + 9,77
9
Посочете сборовете, които са пресметнати рационално.
10
Проверете и отговорете дали се изпълнява за числата а=0,18 в=2,8 и с=3,82 съдружителното свойство: (а+в)+с = а+(в+с)?
11
Дадени са три числа, първото от които е 2,62, а всяко следващо е с 1,38 по-голямо от предходното.
  • Пресметнете сбора на трите числа.
12
Свържете всяка от дробите със съответния ѝ сбор.
13
Намерете обиколката на триъгълник, ако едната му страна е 4,81dm, втората- 3,56dm, а третата е с 1,77dm по- голяма от втората.
14
Кое число е с 6,3 по- голямо от 45,6?
15
Към сбора на числата 4,57 и 12,16 прибавете 3. Кое число се получава?

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Свойства на събирането на десетични дроби". Тук ще проверите знанията си за събирането на десетичните дроби. Ще се упражните, използвайки разместителното и съдружителното свойства на събирането, рационално да събирате десетични дроби с две, три и четири събираеми. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (46)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се