Упражнение: Възраждането на българите. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн теста по история за 8. клас „Възраждането на българите. Част 2“ ще проверите знанията си за развитието на образованието в българските земи през Възраждането. Кои са Васил Априлов, Найден Геров, Неофит Рилски? А знаете ли какво е най-характерно за елино-българските и взаимните училища? Каква била необходимостта от образование? С този тест ще проверите, знаете ли кога са създадени първите класни училища. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво било характерно за обучението в елино-българските училища?
5т. 2. Какъв бил резултатът от това, че до началото на XIX в., в училищата се преподавало на гръцки език?
5т. 3. Кога и къде се открива първото класно училище в българските земи?
5т. 4. Отговорете с да или не:
  • По време на Възраждането в България се откриват около 1500 начални и десетки класни училища, но нито една гимназия.
5т. 5. Кой български учител и възрожденец изработил първия български глобус, и написал първата "Болгарска граматика" ?
6т. 6. Кое от изброените училища не е елино-българско, а девическо взаимно училище?
6т. 7. Отговорете вярно или грешно:
  • През Възраждането, Одеса приютява много български търговци, просветни дейци и революционери.
6т. 8. Какви са причините в градовете Свищов, Котел, Карлово и Копривщица да се открият първите училища?
6т. 9. Какво е характерно за образованието през Възраждането?
6т. 10. За коя личност се отнася описанието:
  • Роден в Габрово, в последствие развива успешна търговска дейност в Одеса. Решил да създаде първото светско училище в родния си град със собствени финанси.
6т. 11. Подредете в хронологичен ред, според времето на създаване, училищата, като започнете от най-ранното:
6т. 12. Запишете понятието така, че да отговаря на текста:
  • Светско училище през Възраждането, в което се прилага английски педагогически метод. При него по-напредналите ученици, обучават част от своите съученици с помощта на учител.
11т. 13. Свържете личностите с текста така, че да се получат верни твърдения.
11т. 14. Свържете текста с изображенията така, че да се получат верни твърдения.
11т. 15. Попълнете пропуснатите думи така, че да се получат верни твърдения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!