new-logo

Тест: Кинетична енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • сила, работа, преобразувана, кинетична
2
Формулата за кинетична енергия може да се запише във вида:
3
Мерната единица за кинетична енергия е:
4
Подредете правилно частите от изречението:
5
Кинетичната енергия винаги има положителна стойност.
6
Как ще се измени кинетичната енергия на тяло, ако скоростта му се намали 2 пъти?
  • Указание: Съгласно формулата, кинетичната енергия е правопропорционална на квадрата на скоростта.
7
Две тела се движат с еднакви скорости, но имат различни маси - второто е 3 пъти по-тежко от първото. Сравнете кинетичните им енергии.
  • Указание: Кинетичната енергия е правопропорционална на масата на тялото.
8
Вярно ли е, че кинетичната енергия НЕ зависи от гравитацията?  
9
Кое от посочените тела притежава кинетична енергия?
10
Най-малката птица в света е пчелното колибри. Нейната маса е само 0,0018 kg. Колко е кинетичната енергия на колибри, което лети със скорост 5 m/s?  
11
С каква скорост бяга мъж с маса 80 kg и кинетична енергия 3 240 J?
  • Указание: От формулата ще изчислите на колко е равно  v^2 . За да намерите скоростта v, трябва да използвате следното свойство: ако  v^2=4 , то  v=\sqrt4=2 .
12
Топка се движи със скорост 24 m/s и има кинетична енергия 17,28 J. Колко е масата на топката?
13
Тяло с маса 4 kg увеличава скоростта си от 6 m/s на 8 m/s. С колко джаула нараства кинетичната енергия на тялото?
14
Три тела с различни маси се движат с различни скорости (виж фигурата). Кое от следните съотношения между техните кинетични енергии е вярно?
  • Указание: Изразете кинетичната енергия на всяко тяло като заместите във формулата със съответната маса и скорост, взети от чертежа.
15
Тяло с маса 4 kg започва да се движи равноускорително под действие на сила 20 N. Колко джаула е кинетичната енергия на тялото 2 секунди след началото на движението?
  • Указание: Използвайте втория принцип на механиката, за да намерите ускорението. От закона за скоростта за равноускорително движение без начална скорост ще пресметнете скоростта. Така ще можете да определите каква е кинетичната енергия.

Описание на теста

Онлайн тестът „Кинетична енергия“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво наричаме кинетична енергия? Знаете ли от какво зависи тя? Можете ли да пресмятате кинетичната енергия на различни тела? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механична работа и енергия“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се