logo

Тест: Кинетична енергия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Движещите се тела имат енергия на движението, която се нарича кинетична енергия.
2
Формулата за кинетична енергия може да се запише във вида:
3
Мерната единица за кинетична енергия е:
4
Подреди правилно частите от изречението.
5
Кинетичната енергия винаги има положителна стойност.
6
Как ще се измени кинетичната енергия на тяло, ако скоростта му се намали 2 пъти?
7
Две тела се движат с еднакви скорости, но имат различни маси - второто е 3 пъти по-тежко от първото. Сравни кинетичните им енергии.
8
Колко работа трябва да се извърши, за да ускори автомобил с маса m = 1000 kg от покой до скорост v = 20 m/s?
9
Кое от посочените тела притежава кинетична енергия?
10
Най-малката птица в света е пчелното колибри. Нейната маса е само 0,0018 kg. Колко е кинетичната енергия на колибри, което лети със скорост 5 m/s?
11
Тяло, което се движи със скорост v, има кинетична енергия Ek. При каква скорост тялото ще има кинетична енергия 9Ek?
12
Топка се движи със скорост 24 m/s и има кинетична енергия 17,28 J. Колко е масата на топката?
13
Тяло с маса 4 kg увеличава скоростта си от 6 m/s на 8 m/s. С колко джаула нараства кинетичната енергия на тялото?
  • Указание: Запиши отговора си като число.
14
Тяло с маса m започва да се движи праволинейно равноускорително с постоянно ускорение a. След като измине път s, тялото има кинетична енергия:
15
Тяло с маса 4 kg започва да се движи равноускорително под действие на сила 20 N. Колко джаула е кинетичната енергия на тялото 2 секунди след началото на движението?
  • Указание: Използвай втория принцип на механиката, за да намериш ускорението. От закона за скоростта за равноускорително движение без начална скорост ще пресметнеш скоростта. Така ще можеш да определиш каква е кинетичната енергия. Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли, че всяко тяло, което се движи, притежава кинетична енергия? От какво зависи кинетичната енергия на едно тяло? Има ли връзка между кинетичната енергия и работата, която извършва тялото? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се