logo

Тест: Дълги и кратки гласни - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Думите Rad, Tag, grün съдържат дълга гласна, защото са едносрични.
2
Думите rot, Bad, Weg съдържат дълга гласна, защото след гласната стои само една съгласна.
3
Думите Sahne, Mohn, Mehl съдържат дълга гласна, защото след гласната стои h.
4
Думите Zahn, Reh, roh съдържат дълга гласна, защото са едносрични.
5
Посочете правилните твърдения за думите führen, fahren, sehen.
  • Важно! При всички тях ударението пада върху първата сричка.
6
Посочете думите с дълга ударена гласна.
7
Посочете думите с дълга ударена гласна.
8
Кои форми за второ и трето лице единствено число на глагола sehen са правилни?
9
В думите от кой ред h не се произнася, а служи само за удължаване на гласната?
10
На кой ред всички примери съдържат дълга ударена гласна?
11
В думата Brot (хляб) ударената гласна О е дълга, тъй като след нея стои само една съгласна.
  • Остава ли гласната O дълга в думата Brotscheibe (филия хляб)?
12
Посочете вярното твърдение.
13
Във всички изброени думи ударената гласна е U.
  • Кой ред съдържа две думи с дълга ударена гласна, въпреки правилото за кратките гласни?
14
Свържете правилно.
15
Кой ред съдържа само примери за дълга ударена гласна?

Описание на теста

Може ли да разпознавате кога ударената гласна е дълга и кога - кратка? Каква е гласната, когато след нея има само една съгласна, като например в думите Rad, Bad, Vater, Blume? Каква гласна съдържат думи като stehen, sehen, fahren, Zahn, Söhne и каква е ролята на h в тези думи? Става ли дългата гласна в А в думата Rad кратка в новообразуваната дума Radfahrer? Каква гласна съдържат думи като Buch, Kuchen, suchen, werden, Obst, Ostern? Каква особеност има произношението на думите Sprache и sprechen? Проверете и затвърдете знанията си за дългите и кратки гласни с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Дълги и кратки гласни - част 2" ("Lange und kurze Vokale - Teil 2").

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (43)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се