new-logo

Тест: Рудни и нерудни полезни изкопаеми в България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от определенията се отнася за промишлените запаси?
2
Как се нарича всяко минерално природно тяло, от което е възможно да се добиват метали?
3
Коя от посочените руди НЕ е от групата на черните метали?
4
Кое е най-голямото находище на желязна руда в България?
5
Кой вид полезни изкопаеми в България се отличава с най-голямо разнооб­разие по произход, вид и с достатъчни запаси?
6
Най-големите находища на оловно-цинкови руди в България са разположени в:
7
Защо добитите руди на цветни метали преминават през процес, наречен флотация?
8
Коя от посочените групи находища е САМО на манганови руди?
9
В кой вид скални структури се разкриват находищата на рудните полезни изкопаеми?
  • ключови думи: седиментни, магмени, метаморфни
10
Свържи вида на нерудното полезно изкопаемо с неговото находище в България.
11
Кое от изброените НЕ е екологичен проблем, породен от добива на полезни изкопаеми в България?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: каолин, мраморът, гипсът, рудните, нерудните, зеолитът, каменната сол
13
Кои от находищата са на медна и кои са на оловно-цинкова руда? Свържи така, че да се получат верни твърдения.
14
На картата с цифри са обозначени находища на рудни полезни изкопаеми в България. Свържи цифрата с вида на полезното изкопаемо.
15
В коя подточка е правилно "преведена" информацията от езика на условните знаци?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за рудните и нерудните полезни изкопаеми в България. Очакват те интересни задачи, с които ще имаш възможност да демонстрираш знания за основните находища и видовете рудни и нерудни полезни изкопаеми. Ще провериш дали можеш свободно да разпознаваш условните знаци на полезните изкопаеми. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се