logo

Тест: Правилни глаголи в сегашно време, чийто корен завършва на s, ß, z, x

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете корена (основата) на следните глаголи:
 • heißen (казвам се)
 • tanzen (танцувам)
 • mixen (смесвам)
 • reisen (пътувам, пътешествам)
 • Ако нямате немска клавиатура, използвайте следните замествания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
2
Вярно ли е следното твърдение?
 • Корените (основите) на всички изброени глаголи завършват на -s, -ß, -x  или -z.
 • sitzen (седя)
 • reisen (пътувам, пътешествам)
 • begrüßen (поздравявам)
 • übersetzen (превеждам)
 • mixen (смесвам)
 • verstehen (разбирам)
3
Вярно ли е следното твърдение?
 • Корените (основите) на всички изброени глаголи завършват на -s, -ß, -x или -z.
 • niesen (кихам)
 • begrüßen (поздравявам)
 • sich setzen (сядам)
 • duzen (говоря на "ти")
 • heißen (казвам се)
4
Глаголи, чийто корен (основа) завършва на -s, -ß, -z или -x, имат една обща особеност. Коя е тя?
5
Правилна ли е следната форма на глагола heißen  във второ лице единствено число?
 • Du heißt Andreas.
6
Добавете липсващите форми на глагола heißen.
 • Ако нямате немска клавиатура, използвайте следните замествания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
7
Добавете липсващите форми на глаголите reisen и tanzen.
 • Ако нямате немска клавиатура, използвайте следните замествания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Кои местоимения са подходящият подлог в следното изречение?
 • ... übersetzen einen Roman.
9
Свържете изреченията. Четирите глагола се спрягат по един и същи начин и имат следното значение:
 • ergänzen - попълвам, допълвам
 • siezen - говоря на Вие
 • heißen - казвам се
 • übersetzen - превеждам
 
10
Кои са възможните отговори на следния въпрос:
 • Wie heißt ihr?
 
11
Глаголът sich setzen (сядам) се спряга като глагола tanzen. Изберете правилния отговор за следния въпрос:
 • Wohin setzt du dich, Papa?
12
Изберете подходящите лични местоимения за формата ergänzt на глагола ergänzen (попълвам, допълвам). Този глагол се спряга като глаголите heißen, tanzen, reisen.
13
Всички изречения са в учтива форма. Променете формата на сказуемото от учтива форма (Sie) във 2. лице ед.число (du). Не забравяйте голямата буква в началото на изречението.
 • Ако нямате немска клавиатура, използвайте следните замествания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Попълнете дадения в скоби глагол в подходящото лице и число. Не забравайте голямата буква, ако сказуемото е в началото на изречението.
 • Ако нямате немска клавиатура, използвайте следните замествания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълнете дадения в скоби глагол в подходящото лице и число. Не забравайте голямата буква, ако сказуемото е в началото на изречението.
 • Ако нямате немска клавиатура, използвайте следните замествания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Онлайн тестът "Правилни глаголи в сегашно време, чиято основа завършва на -s, -ß, -z, -x" ("Konjugation im Präsens - Verbstamm mit -s, -ß, -z, -x") е важно още от първия час по немски език. Тук ще тествате спрежението на глагола heißen, а също така ще проверите знанията си за спрежението на често срещани немски глаголи като tanzen, sitzen, sich setzen, übersetzen, reisen, begrüßen, schließen, ergänzen в сегашно време (Präsens). Затвърдете знанията си и наваксайте пропуските си за спрежението на немските глаголи, за да нямате колебания, когато пишете и говорите на немски език. Онлайн тестът по немски език е подходящо за ниво А1(Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (47)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се