logo

Тест: Правилни глаголи в сегашно време, чийто корен завършва на t, d, m, n

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Инфинитивът на всеки глагол се състои от две части - корен (основа) и окончание. Посочете корена (основата) на следните глаголи: finden (намирам), spielen (играя), arbeiten (работя), zeichnen (чертая, рисувам), antworten (отговарям).
2
Вярно ли е следното твърдение?
 • Корените (основите) на всички изброени глаголи завършват на -t или -d.
 • antworten (отговарям)
 • arbeiten (работя)
 • bilden (образувам)
 • finden (намирам)
 
3
Вярно ли е следното твърдение?
 • Коренът (основата) на никой от изброените глаголи не завършва на -t или -d.
 • fragen (питам)
 • bestellen (поръчвам)
 • begrüßen (поздравявам)
 • protestieren (протестирам)
4
Коренът (основата) на два от изброените глаголи НЕ завършва на -t, -d, -m или -n. Кои са те?
 • warten (чакам)
 • bitten (моля)
 • heißen (казвам се)
 • atmen (дишам)
 • bilden (образувам)
 • rechnen (смятам)
 • denken (мисля)
 • reden (говоря)
 • Ако нямате немска клавиатура, използвайте следните замествания: ä = ae, ö = oe,  ü = ue,  ß = ss
5
Когато спрягаме глаголи, чийто корен (основа) завършва на -t, -d, -m или -n, добавяме гласната -е-. Тя стои между корена и личното окончание. Гласната -е- добавяме в следните три случая:
6
Посочете правилните форми на глагола antworten за 2. и 3. лице ед.число и за 2. лице мн.число.
 • ich antworte
 • du
 • er/sie/es
 • wir antworten
 • ihr
 • sie/Sie antworten
7
Посочете правилните форми на глагола öffnen (отварям) за 2. и 3. лице ед.число и за 2. лице мн.число.
 • ich öffne
 • du
 • er/sie/es
 • wir öffnen
 • ihr
 • sie/Sie öffnen
8
Попълнете следното изречение по подходящ начин.
 • Brigitte ... das Buch.
9
Eдна от формите на глагола heiraten (омъжвам се, женя се) е спрегната неправилно. Напишете личното местоимение и поправената глаголна форма.
10
Как продължава изречението?
 • Wer ...?
11
Попълнете изречението.
 • Du ... schon eine Stunde.
12
Спрегнете глагола lernen (уча) в сегашно време.
13
Попълнете липсващото сказуемо. Изписвайте го с голяма буква, ако е в началото на изречението.
14
Всички изречения са в учтива форма. Променете формата на сказуемото от учтива форма (Sie) във 2. лице ед.число (du).
 • Ако сказуемото е в началото на изречението, не забравяйте голямата буква.
15
В краткия разказ за Stefan е описано ежедневието му. Спрегнете глаголите в скоби в 3. лице ед.число.
 • Преди да спрегнете, който и да е глагол, помислете дали неговият корен завършва на някоя от съгласните: -t, -d, -m или -n.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език "Правилни глаголи в сегашно време, чиято основа завършва на -t, -d, -m,-n" ("Konjugation im Präsens - Verbstamm mit -t, -d, -m, -n") ще проверите знанията си за спрежението на глаголите antworten, arbeiten, heiraten, finden, reden, bilden, öffnen, zeichnen, rechnen в сегашно време (Präsens). Затвърдете знанията си и наваксайте пропуските си за спрежението на немските глаголи, за да нямате колебания, когато пишете и говорите на немски език. Онлайн упражнението по немски език е подходящо за ниво А1 (Anfänger).

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (69)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се