logo

Тест: Лични местоимения в именителен падеж

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред откриваме лични местоимения в именителен падеж в единствено число?
2
Попълнете липсващите лични местоимения в единствено число.
3
Попълнете липсващите местоимения в множествено число.
4
Местоимението sie/Sie има три значения и се пише с голяма или малка буква. Посочете правилните значения.
5
Попълнете личните местоимения за единствено и множествено число:
6
В кои изречения личното местоимение е изписано правилно?
7
В кои изречения личното местоимение е изписано правилно?
8
Заместете следните съществителни имена с подходящото лично местоимение:
9
Кой е правилният превод на български език?
  • Am Sonntag geht sie gern in den Park.
10
Изберете подходящите въпроси към следния отговор:
  • Ja, wir spielen gern Gitarre.
 
11
Изберете подходящия отговор на следния въпрос:
  • Lernt es Deutsch?
12
Как може да заместим местоименията?
13
Когато говорим с някого, използваме местоименията du, ihr и Sie. Кое е подходящото лично местоимение в следните ситуации?
14
Какво е значението на sie/Sie в следните изречения? Попълнете правилното съответствие на български език - тя, те или Вие, както е показано в примера. В някои изречения може да има повече от един верен отговор.
  • Was machen die Kinder? - Sie spielen im Kinderzimmer. те
 
15
Прочетете внимателно изреченията и попълнете с подходящото лично местоимение. Внимавайте за големите и малки букви при изписването на местоименията.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А1 "Лични местоимения в именителен падеж" ("Personalpronomen im Nominativ") ще ви бъде много полезно, защото всеки урок и всяко контролно съдържат лични местоимения в Nominativ! Познавате ли формите и значенията на всички лични местоимения в именителен падеж на немски? Как се употребяват и каква е разликата между местоименията sie и Sie? Кои лични местоимения в немски език пишем с голяма буква? Кои местоимения използваме, когато говорим с един или повече души, с познати и непознати хора? Намерете отговорите на всички тези въпроси и бъдете сигурни, че ще се справяте отлично, ползвайки личните местоимения на немски език!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се