logo

Тест: Видове, образуване, закономерности в разпространението на полезните изкопаеми в България. Изкопаеми горива

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При­род­ните об­ра­зу­ва­ния или ве­щес­т­ва, ко­и­то се използват от чо­ве­ка в ес­тес­т­ве­ния им вид или след пре­ра­бот­ка, се наричат полезни изкопаеми.
2
Как се нарича тази част от полезните изкопаеми, които са добре проучени и реално мо­гат, при съвременните технологии, да се добиват?
3
По своята същност и начин на образуване полезните изкопаеми се делят на:
4
От кой вид въглища в България има само едно находище?
5
България внася природен газ чрез тръбопровод. През коя граница преминава той?
6
За кой вид въглища, добивани в България, се отнася следната характеристика:
  • Най-млади по възраст, с най-ниска калоричност и с високо съдържание на пепел. Те имат най-големи запаси от общото количество въглища, образувани у нас.
  • ключови думи: антрацитни, кафяви, черни, лигнитни
7
В кой басейн НЕ се добиват кафяви въглища?
8
С какъв произход са полезните изкопаеми в Дунавската равнина?
  • ключови думи: вулканичен, сеизмологичен, седиментационен
9
Подреди по калоричност видовете въглища, добивани в България, като започнеш от най-калоричните.
10
Кое горивно полезно изкопаемо се добива при с. Чирен, с. Деветаки и по поречието на р. Камчия?
11
Находища на черни въглища в България има в районите на:
12
Свържи вида на полезното изкопаемо с отрасъла, където намира приложение.
13
Свържи твърденията с "да" или "не" в зависимост от тяхната истинност.
14
Свържи цифрата на горивното полезно изкопаемо с неговия вид и находище.
15
Попълни пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за начина на образуване, разпространение и видовете полезни изкопаеми в България. Ще упражниш разпознаването на видовете горива по условния им знак. Ще демонстрираш знания за характеристиките и особеностите на въглищата, нефта и природния газ. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се