Упражнение: Полезни изкопаеми. Изкопаеми горива


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Полезни изкопаеми. Изкопаеми горива" по география зя 10 клас ще проверите знанията си за горивните полезни изкопаеми в България. Ще упражните разпознаването на видовете горива по условния им знак. Ще демонстрирате знания за характеристиките и особеностите на въглищата, нефта и природния газ. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое от полезните изкопаеми НЕ се отнася към групата на изкопаемите горива?
5т. 2. Кой вид изкопаеми горива имат най-голямо значение за икономиката на България?
5т. 3. Достатъчни ли са въглищните ни запаси, за да задоволяват нуждите на икономиката?
  • Отговорете с Да или Не.
5т. 4. Кое е първото находище на нефт в България?
5т. 5. България внася природен газ чрез тръбопровод. През коя граница преминава той?
6т. 6. Свържете описанието на въглищата с техния вид.
6т. 7. В кой басейн НЕ се добиват кафяви въглища?
6т. 8. Свържете находището с вида на въглищата, които се добиват в него.
6т. 9. Добивът на кой вид въглища създава сериозни екологични проблеми в България?
6т. 10. Кое горивно полезно изкопаемо се добива при с. Чирен, с. Деветаки и по поречието на р. Камчия?
6т. 11. Къде в България има перспективни находища на природен газ?
6т. 12. Свържете вида на полезното изкопаемо с отрасъла, където намира приложение:
11т. 13. Свържете твърденията с "да" или "не":
11т. 14. Свържете цифрата на горивното полезно изкопаемо с неговия вид и находище.
11т. 15. Попълнете пропуските в текста:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!