Упражнение: Релеф на България. Екзогенни процеси - част 3


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Релеф на България. Екзогенни процеси - част 3" по география за 10 клас ще проверите знанията си за формите, създадени по територията на България от вятъра, химичното действие на течащата вода и стопанската дейност на човека. Ще упражните понятия като дефлация, карст, антропогенен, кари, въртопи и други. Ще разберете дали можете да локализирите пещери по територията на страната. Ще откриете обобщителни въпроси, които свързват това упражнение с предишните и затварят темата за релефа на България. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои форми на релефа са резултат от дейността на вятъра?
5т. 2. Формите на релефа кари, понори, ували са характерни за релефообразуващия процес:
5т. 3. Къде в България можем да видим форми, създадени от дейността на вятъра?
5т. 4. Формирането на пещерите е резултат от:
5т. 5. Карстовата дейност се проявява:
6т. 6. Открийте несъответствието между „релефообразуващ процес – форма на релефа”.
6т. 7. Кое според вас НЕ е характерно за карстовия пейзаж?
6т. 8. Кои са повърхностни и кои са подземни карстови форми?
6т. 9. Формите на релефа, създадени от човека, се наричат:
6т. 10. Коя от изброените форми НЕ е антропогенна?
6т. 11. Кои релефни форми по Черноморското крайбрежие са разпространени и на други места в България?
6т. 12. Свържете външната земна сила с името на рушителната й дейност:
11т. 13. Свържете релефообразуващия процес с формите, които създава:
11т. 14. Разпознайте формите и свържете снимката с името на формата:
11т. 15. Свържете името на пещерата с мястото, където се намира:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!