Упражнение: Релеф на България. Екзогенни процеси - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Релеф на България. Егзогенни процеси - част 2" по география за 10 клас продължаваме да ви помагаме да проверите вашите знания за външните земни сили. Тук ще упражните знанията си за глациалните и абразионните процеси и формите, създадени от тях. Ще разпознавате по описание карлинг, клиф, морена, трогова долина, абразионна тераса и други. Ще локализирате разпространението на тези форми по територията на България. Направете упражнението, попълнете своите пропуски и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ледниците създават форми на релефа, които се наричат:
5т. 2. Формите, които са образувани от действието на морската вода се наричат:
5т. 3. Кои са единствените места в България, където има образувани глациални форми на релефа?
5т. 4. Абразионни форми на релефа в България са образувани:
5т. 5. Коя релефна форма НЕ е образувана от глациалните процеси?
6т. 6. Кои са основните дейности, които извършват външните релефообразуващи процеси?
6т. 7. Кой е основният двигател на екзогенните процеси?
6т. 8. Какво ни показват морените, които са се намирали на "челото" на ледника?
6т. 9. Коя от изброените абразионни форми е акумулативна?
6т. 10. Разглеждайки глациалните и абразионни форми на релефа като природен ресурс, общото между някои от  тях е, че могат да се използват за:
6т. 11. Свържете понятието с неговото значение:
6т. 12. Свържете понятието с неговото значение:
11т. 13. През кой период и коя ера са били подложени на заледяване Рила и Пирин?
11т. 14. Свържете снимката на релефната форма с нейния вид:
11т. 15. Свържете снимката на релефната форма с нейния вид:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!